Vyberte soutěž a stiskněte tlačítko Zobraz.

Stavba roku 1995

Rekonstrukce a dostavba Československé obchodní banky v ulici Na Poříčí v Praze 1

Legiobanka Josefa Gočára je jednou z ikon českého rondokubismu. Sousední Legiopojišťovna Františka Marka je poněkud opomíjenou ukázkou vrcholného fun...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 1995
Hraniční předávací stanice zemního plynu v Lanžhotě

Rozdělení Československa přineslo mimo jiné potřebu urychleně vybudovat předávací stanici plynu dodávaného přes Slovensko tak, aby bylo možno průběžn...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 1995
Bankovní a administrativní komplex Agrobanky na České ulici v Brně

Funkcionalistický objekt z roku 1937 (autorem byl architekt Endre Steiner) měl typické uspořádání – dole obchody, nad nimi kanceláře, nahoře byty. V ...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 1995
První privátní chirurgické centrum Sanus v Hradci Králové

Do parku na soutoku Labe a Orlice byla kdysi posazena mateřská škola, která však již dosloužila. Byla tedy rekonstruována a dostavěna na zcela nový t...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 1995
Základní umělecká škola v Liberci

V rámci přestavby Frýdlantské ulice bylo na malém náměstí vybráno místo pro novostavbu umělecké školy. Místo s půdorysem ve tvaru hodně protáhlého li...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 1995
Čistírna odpadních vod v Litoměřicích

Čistírna byla postavena na stísněném prostoru mezi železniční tratí a ramenem Labe; plocha pro její stavbu byla rozšířena zasypáním části ramene Labe...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 1995