Vyberte soutěž a stiskněte tlačítko Zobraz.

Urbanistický projekt roku 2015

75. Dopravně urbanistické řešení lokality Na Valech, Jaroměř

Urbanistická koncepce území vychází z požadavku na revitalizaci oblasti a jejího začlenění zpět do městského organismu a dopravní struktury v návazn...

Projektant: ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
Investor: Město Jaroměř
77. Územní studie Prachatice - Pod Cvrčkovem

Návrh dotváří silně radiální strukturu Prachatic, doplňuje novou radiálu na spojnici kostela věže sv. Jakuba a nové vyhlídky nad lokalitou. Tangenciá...

Autor: Václav Zůna, Ing. arch Tomáš Beneš
Investor: Město Prachatice
78. Regenerace sídliště Ostrava-Fifejdy I

Komplexní regenerace veřejných prostranství sídliště Fifejdy. Celková kultivace sídlištního prostoru, důraz na pohyb pěších a cyklistů. Sídliště je s...

Autor: Ing.arch. Iva Seitzová
Projektant: Ateliér Genius loci, s.r.o
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské...
76. Územní plán Sušice

Koncepce rozvoje podporuje Sušici jako přirozené centrum v území a místo s potenciálem pro turistický ruch. Podporuje multifuknční výraz městkého cen...

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Přihlašovatel: Město Sušice