9. Zpřístupnění a nové využití NKP hlubina

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Zpřístupnění a nové využití NKP hlubina
Ulice: Vítkovická
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česko
Počet hlasů: 55151

Popis objektu:

Důl Hlubina byl součástí rozsáhlého industriálního areálu, který se rozkládá na katastrálním území Moravská Ostrava (důl Hlubina a Žofínská huť) a katastrálním území Vítkovice (Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren). Výroba železa ve Vítkovických železárnách představovala v Evropě ojedinělou návaznost uhelného dolu (Hlubina), Koksovny a Vysokých pecí. Historie výroby železa a těžby uhlí se datuje od roku 1828 založením Rudolfovy huti. Po 170 letech nepřetržité výroby byly technologické provozy včetně dolu Hlubina a Vysokých pecí s Koksovnou v roce 1998 zastaveny. Areál byl v r. 2002 prohlášen za Národní kulturní památku. Komplex objektů a technologického zařízení jak v oblasti Vysokých pecí, tak v oblasti Hlubiny prošel za posledních pět let rozsáhlou konverzí. Původní technologické objekty mají nyní po konverzi novou vzdělávací náplň (oblast Vysokých pecí) a novou kulturní náplň (důl Hlubina).