45. Rozhledna Tachov Vysoká

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Rozhledna Tachov Vysoká
Ulice:
Město: Tachov
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Hlavním architektonickým a konstrukčním prvkem rozhledny je její tvar, hyperbolický paraboloid, který je tvořen vypínacími lany okolo středového nosného tubusu, kotvícími vyhlídkovou plošinu rozhledny. Rozhledna leží na vrcholu kopce Vysoká ve výšce 563,7 m n. m. západně od města Tachov. Rozhledna navazuje na rekreačně sportovní zónu města podél řeky Mže. Poblíž je památník bitvy u Tachova. V blízkosti rozhledny vede veřejná cesta do Světců (s historickou jízdárnou). Na přístupové cestě jsou malá parkoviště. Z horního parkoviště je na rozhledna přístupná pěší cestou okolo památníku. Rozhledna má přímou pohledovou vazbu na město a rekreačně sportovní areál, v její blízkosti je obnovený památník bitvy u Tachova a jsou zde vedeny naučné stezky (archeologická, historická, přírodní). V rámci naučných stezek jsou v okolí rozhledny prezentovány historické, přírodní a ekologické souvislosti.

Typologický druh stavby: Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Novostavba
Náklady: 10500000 kč
Autor: Ing.arch. Oldřich Hysek
Ing. arch. Jiří Hysek
Ing. David Chmelík
Dodavatel: Strabag, a.s.
Investor: Město Tachov