53. Krajská nemocnice Liberec - HELIPORT

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Krajská nemocnice Liberec - HELIPORT
Ulice: Husova 10
Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Stavba je vyvýšený pracovní heliport vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) pro vrtulníky 1. třídy výkonnosti pro provoz H24 za meteorologických podmínek pro lety za viditelnosti, tzn. pro provoz VMC den/noc. Heliport je umístěn na samostatné, ocelové konstrukci podpírané třemi sloupy nad stávajícími vnitroareálovými komunikacemi. Rozmístění nosných sloupů je navrženo s ohledem na silný provoz na komunikacích pod ním. Vzhledem k zástavbě v okolí heliportu a navrženým směrům přiblížení a vzletu bylo nutné plochu konečného přiblížení a vzletu (FATO) umístit na úroveň 17 m nad terénem. Spojení heliportu s objekty nemocnice je po visuté rampě vynášené samostatnou ocelovou konstrukcí, vedoucí přímo do pavilonu A zaústěné do pátého, tedy posledního patra. Transport pacientů dále probíhá přes stávající výtahy umístěné v jižní části pavilonu na příslušné oddělení, případně do třetího patra ke spojovací lávce a dále do pavilonu B.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Náklady: 33861180 kč
Autor: Ing. Miroslav Špitálský
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.