4. OC Galéria Martin, Slovensko

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Zahraniční stavba roku 2019
Soutěže: Zahraniční stavba roku 2019
Zkráceně: OC Galéria Martin, Slovensko
Ulice: Náměstí SNP 2
Město: Martin
Kraj:
Stát: Slovensko
Počet hlasů: 131

Popis objektu:

Galéria Martin se pro zákazníky otevřela 7. prosince roku 2017. K tomuto datu se tak téměř uzavřel příběh, který se začal psát již o šest let dříve. V té době jsme spolu s majitelem obchodního centra Prior začínali diskutovat o uvažované revitalizaci tohoto objektu a v létě 2012 byla na stole architektonická studie, která popisovala proměnu obchodního domu z roku 1983 na plnohodnotnou obchodní galerii se soudobou koncepcí maloobchodního prodeje. Tato studie nastartovala mnohaletý proces diskusí a jednání s investorem,s městskými úředníky, památkáři i s pracovníky Útvaru hlavního architekta města. V průběhu byl původní návrh mnohokrát upraven, předělán, zmačkán, vyhozen, zapomenut a nahrazen novým a pak ještě dalším. Proměňovali se tvůrčí týmy i lidé na opačné straně stolu, výměna názorů se měnila v dialog a objevovaly se cesty k řešení. Navzdory nebo snad právě díky tomuto hledání je pro nás konečný výsledek vskutku povedený.

Nová Galéria Martin je objekt svébytný, jasně definovaný, který je ale přirozeně zasazen do městské struktury. Objekt, který je pozitivně přijímán laickou i odbornou veřejností. Obchodní galerie nyní tvoří západní hranu náměstí SNP, jež je vyvrcholením stávající pěší zóny táhnoucí se od evangelického kostela ulicí M.R.Štefánika. Uzavřením této hrany je také konečně jasně definována plocha náměstí, celý prostor je prostorově stabilizován a centrální pěší zóna získává důstojné zakončení. Spolu s návratem významné obchodní funkce do centra města, přichází i oživení uličního prostoru, násobně vzrůstá pohyb lidí v této části města, stoupá atraktivita lokality a tím i ekonomický přínos jak pro místní obchodníky, tak pro městskou pokladnu. A proběhne-li v dohledné době i nyní městem připravovaná revitalizace celého náměstí SNP, může zde, také díky přispění Galérie Martin, vzniknout zcela plnohodnotné a skutečně živé srdce celého města.

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Martin Krupauer
Projektant: A8000 s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: A8000 s.r.o.
Investor: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.