Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - IV. etapa (dostavba 20 tříd) a V. etapa (výstavba kapacitní jídelny)

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - IV. etapa (dostavba 20 tříd) a V. etapa (výstavba kapacitní jídelny)
Ulice: Dobrovského 1071
Město: Líbeznice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Nový školní pavilon, pevný bod vzdělání, prostor pro kreativitu, inspirativní prostředí, souznění s přírodou, to jsou základní myšlenky návrhu. Koncept vychází z urbanistického členění školního areálu, dokonalé provázanosti funkcí, otevření veřejnosti a adaptabilitě jednotlivých prostor. Tvarově kompaktní objekt je výrazně horizontální a dokonale se začleňuje do parku a veřejného prostoru.

Jednopodlažní budova má kruhový půdorys vnějšího průměru 81,5m. Posazena je do zářezu svahu. Vlastní nosný systém tvoří železobetonové sloupy posazené na piloty. Výškový rozdíl horního terénu a podlahy školy zajišťuje úhlová opěrná stěna stabilizovaná v koruně betonovým stropem. Stropní konstrukce byly navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové desky vyztužené po obvodě atikovým nosným průvlakem. V atriu se nachází venkovní sezení amfiteátrového typu, doplněné po kraji schodišťovými stupni. Jedná se o podezděnou železobetonovou monolitickou konstrukci. Obvodové nenosné konstrukce jsou z keramických tvarovek, vnitřní nenosné konstrukce jsou ze sádrokartonových příček s dvojitým opláštěním a akustickou izolací. V učebnách je instalován speciální zvukově pohltivý podhled z děrovaného sádrokartonu v kombinaci s akustickou izolací. Obvodový plášť tvoří kontaktní zateplovací systém z minerální vlny. Finální vrstvu tvoří ručně škrábaná omítka s metalickým nátěrem. V rámci fasády jsou před okny instalovány předokenní žaluzie pro odstínění slunečního svitu. Přirozenému provětrávání a rovnoměrnému osvětlení interiéru pomáhají rozměrné střešní světlíky s motorickým otevíráním.

Předmětné území se nachází na samém kraji zástavby, v bezprostřední návaznosti na stávající školní areál s historickou budovou a vzrostlým parkem. Návrh respektuje původní stav a ponechává historickou budovu jako dominantu celého areálu, napomáhá tomu i terénní vlna, do které je nový pavilon zasazen. Vzrostlý park je návrhem doplněn o nové zelené plochy s výsadbou stromů. Nově ozeleněné plochy rozšiřují stávající park až k veřejnému prostranství před pavilonem.

Důležitou součástí návrhu je vize možné budoucí přeměny pavilonu na bydlení s pečovatelskou službou a společenskými prostory. Dispoziční členění a lehké příčky umožňují plynulou a jednoduchou adaptaci. Do budoucna tedy může pavilon reagovat na aktuální potřeby a může plnit roli lokálního těžiště veřejného prostoru s komunitní funkcí.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: David Grulich; Markéta Grulichová
Projektant: Grulich architekti s.r.o.; KT ING s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Obec Líbeznice; Metrostav a.s.; David Grulich; Markéta Grulichová; Grulich architekti s.r.o.
Investor: Obec Líbeznice
Plány:
Další soubory: Popis řešení stavby
Články: