18. SV MH – VDJ Boseň

Ceny:
Cena za technickou infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zvláštní cena ČKAIT Praha a střední Čechy v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: SV MH – VDJ Boseň
Ulice:
Město: Boseň
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 2679

Popis objektu:

Rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu byla zhotovena pro Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na základě projektové dokumentace zpracované společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

 Správná volba materiálů a konstrukcí zajistila, že vodojem zapadá do prostředí lesa, ve kterém se nachází a jež je součástí CHKO Českého ráje.

 Vodojem tvoří kvádrová akumulační komora o objemu 75 m3 a armaturní komora. V rámci rekonstrukce objektu byla provedena demolice nadzemní části armaturní komory. Ta byla kompletně přestavěna z cihelného zdiva Porotherm. Nové izolační vrstvy jsou tvořeny z pěno skla a asfaltových pásů. Vnější fasáda je provětrávaná s obezděním z lícových cihel Klinker. Nová střecha je sedlová s hladkou pálenou krytinou Tondach Bobrovka, režná s korunovým krytím. Stávající náspy nad akumulační komorou byly odkopány, zhotovila se nová hydroizolace z asfaltových pásů a tepelná izolace z pěno skla. Nové násypy kolem vodojemu byly v části svahů zpevněný rovnaninou z lomového pískovcového kamene a hrázkou z dubových fošen. Vstup do vodojemu umožňuje nové schodiště, také z pískovcového kamene, s nerezovým zábradlím. Uvnitř armaturní komory byl nově namontován kompozitní pororošt a žebříky, spolu s novým technologickým vystrojením. Vstup do akumulační komory zajišťují nerezové žebříky. Stěny armaturní komory jsou obloženy obkladem RAKO série POOL a na podlahy byla použita dlažba RAKO série Taurus.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Plány:
Další soubory:
Články: