22. Obec Suchomasty - přístavba a přestavba MŠ

Ceny:
Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Obec Suchomasty - přístavba a přestavba MŠ
Ulice: Suchomasty 154
Město: Suchomasty
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 3029

Popis objektu:

Suchomastská školka se nachází uprostřed obce v dolíku pod hrází obecního rybníka. Stávající školka, která vznikla přestavbou původní hospodářské budovy, prošla v minulost velkým množství přestaveb a přístaveb. Původní objekt doplnil v 70. letech minulého století kvádr nové podsklepené třídy a přístavek se sociálním zázemím. Přístavby probíhaly živelně, což se projevilo na poměrně nesourodé figuře původní budovy. Školka už kapacitně nevyhovovala, obec tak hledala možnosti navýšení kapacity.

Navržená přístavba je jednoduchá obdélníková hmota o rozměrech ca 10 x 15 m, která je v severní části převýšená. Výška přístavby je srovnána s výškovou úrovní stávající ploché střechy. Zároveň pohledově splývá s výškovou úrovní svahu západně od přístavby. Dispozice třídy je maximálně otevřená, zároveň je možné ji libovolně dělit na jednotlivé segmenty a umožnit variabilnější výuku a hru žáků. Návrh mimo přístavbu řeší také úpravu a sjednocení hmoty stávající budovy. Je navrženo prodloužení sedlové střechy a sjednocení výškové úrovně střech pozdějších přístaveb a úprava východního štítu stávající budovy.

Přístavba třídy je řešena jako dřevostavba kombinovaného systému, zateplená tepelnou izolací na bázi dřeva. Pohledové části jsou sladěny do světlých přírodních odstínů – světlá omítka (prodloužená hmota stávající budovy) a přírodní dřevěný laťkový obklad. Podlahy přístavby jsou světlé matné z přírodních materiálů, stěny v interiéru s bílou malbou, podhledy akustické, perforované SDK s přímou kruhovou perforací, vestavěný nábytek je vyroben z biodesek z tuzemského dřeva. Velký důraz byl kladen na udržitelnost a energetickou nenáročnost budovy – celá přístavba je pokryta zelenou střechou, dešťová voda je zachytávána do akumulační nádrže a slouží k zálivce zahrady. Přístavba je nadstandardně zateplena, maximalizaci denního osvětlení obstarávají veliké kruhové světlíky – zmenšují tak nutnost použití umělého osvětlení.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Tomáš Kopecký
Projektant: Atelier KOPECKÝ s.r.o.
Dodavatel: Veduta s.r.o.
Spoluautor: Mojmír Kopecký
Přihlašovatel: Obec Suchomasty
Investor: Obec Suchomasty
Plány: Zobrazit více plánů
SITUACE - širší vztahy
SITUACE
1.NP
2.NP
POHLEDY
Řez A
Další soubory: Náhledy
Články: