Rekonstrukce a přístavba objektu dětské léčebny v Choceradech

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Rekonstrukce a přístavba objektu dětské léčebny v Choceradech
Ulice: Chocerady 189
Město: Chocerady
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Tato stavba se v příštích letech stane domovem mnoha nemocných dětských pacientů většinou velmi nízkého věku, jež budou vyžadovat často 24hodinovou péči. Stane se také druhým domovem personálu, zdravotních sester a doktorů, kteří se o tyto děti budou starat. Celý objekt byl navrhován a stavěn v blízké součinnosti s těmito lidmi tak, aby všem stranám poskytl vše potřebné k tomu, aby mohli svůj díl odvést tím nejlepším způsobem, nebo aby zde mohli získat tu nejpříjemnější a nejlepší péči. Proto, ač se jedná o relativně menší, avšak o to v ČR jedinečnější lékařský objekt, bude mít pro obrovské množství životů také obrovský význam. V České republice se najde jen málo podobných zařízení, které by byli schopné se postarat o pacienty s tak těžkými případy v tak nízkém věku.

Provoz tohoto objektu je však nákladný, a protože se jedná o příspěvkovou organizaci, která velké množství prostředků na svou efektivní činnost čerpá od dobrovolných dárců, tak každé zviditelnění a každá pomoc tomuto objektu k přispěvovatelům, nebo odborným pracovníkům, kteří by mohli pomoci, je více než potřebná a vítaná.

Typologický druh stavby: Stavby pro zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, léčebné lázeňské budovy)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: František Hanuš, Jiří Chodora, Pavel Kaštánek, Tomáš Jeníček, Ondřej Herlík
Projektant: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha; TRANSPARENT studio s.r.o.
Dodavatel: TREPART s.r.o.
Přihlašovatel: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha
Investor: Středočeský kraj, Krajský úřad
Plány: Zobrazit více plánů
SITUACE
1.NP
2.NP
3.NP
ŘEZ
Fasáda 1
Další soubory: PENB
Články: