Víceúčelová sportovní hala Modřice

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Víceúčelová sportovní hala Modřice
Ulice: Benešova 274
Město: Modřice
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní a zcela výjimčně trojpodlažní. Nový objekt sportovní haly ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že hala má světlou výšku v rozmezí 9 – 11 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Vyhrazený prostor pro stavbu haly je klín mezi železničním koridorem a základní školou, což může zlepšit hlukové poměry pro budovu školy, ale zároveň zhoršit poměry světelně technické v učebnách. Proto je budova haly situována na samé hranici území směrem k trati. Původní objekt – dnešní restauraci vnímáme jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu i když těžko kvantifikovatelnou. Obyvatelé se často jen velmi těžko vyrovnávají s demolicí takových objektů, naopak vnímají tato místa jako něco původního, neměnného a uklidňujícího.

Předprostor budovy tvoří nástupní plocha dlážděná drobnou žulovou mozaikou různých odstínů, která zdůrazňuje význam budovy oproti okolní zástavbě. Aby nedošlo k zastínění budovy školy, je proti ní situován jednopodlažní obslužný trakt sportovního centra.

Nosnou konstrukci domu tvoří železobetonový monolit, který zůstává z velké části z interieru pohledový. Nosná konstrukce světlíků je ocelová, průvlaky v hale betonové lité. Celý dům tedy tvoří těžký obvodový plášť s tepelnou izolací. Částečné zapuštění haly zlepšuje její klima v extrémech vysokých i nízkých teplot. Okenní otvory jsou minimalizovány, nejen s ohledem k tepelným ztrátám i ziskům, ale i z důvodu horního osvětlení hal, které přináší výrazně kvalitnější světlo. Vzduchotechnická jednotka pro halu zaujímá prostor pod vstupní halou, bazén má svou vlastní vzduchotechnickou jednotku. Pod bazénem se nachází technické patro, ve kterém se filtruje a upravuje voda do bazénu a whirlpoolu. Střecha novostavby haly je plechová, tónovaná v barvě omítky. Střecha původního objektu je z pálených tašek – brněnek. Nízká část se šatnami, posilovnou a bazénem má plochou střechu a je pokryta  extenzivní zelení.

Prostranství před sportvním centrem je vydlážděno tak, aby působilo jako skutečný městský prostor. Mezi halou a školou vznikla nová ulice se stromy a parkováním pro návštěvníky dlážděná tvárnicemi, které umožní prorůstání trávy. U stávajících kurtů vznikla dvě nová hřiště, jedno víceúčelové, které je v zimním období možné přeměnit na ledovou plochu a jedno antukové pro trénování nohejbalu. Velké stromy u zahrádky restaurace zůstaly zachovány a v letních měsících tvoří velmi příjemný prostor pro trávení volného času. V tomto místě se nyní buduje také venkovní taneční parket a dětské hřiště.

Objekt sportovní haly má ambici a potenciál stát se i centrem komunitním. Architektura domu by proto měla vyjadřovat solidnost, vážnost a vzbuzovat klid. To od takového domu bude pravděpodobně očekávat i veřejnost. Stavba je proto navržena jako klidný dům pevně stojící na zemi.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: Jáchym Svoboda, Vojtěch Sosna, Jakub Straka
Projektant: Atelier bod architekti s.r.o., STUDIO A.B.S., spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení pro výstavbu sportovní haly Modřice /SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost/
Spoluautor: Karolína Urbánková, František Bosák
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Město Modřice
Plány:
Další soubory:
Články: