Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou

Ceny:
Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVITEL v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou
Ulice: Nemocniční 4446/15
Město: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Řešené území je v západní části areálu nemocnice v Jablonci nad Nisou.
Z východní strany je řešené území vymezeno nemocničním pavilonem B, z jižní strany
výměníkem a ze západní strany ulicí Hřbitovní.

Objekt je přístupný jak z Ulice Hřbitovní ( personál), tak z areálu nemocnice.

Objekt je navržen jako železobetonová monolitická stavba – konstrukčně se jedná o kombinaci
stěnového systému a skeletu. Plochá střecha bude provedena jako vegetační.

Typologický druh stavby: Stavby pro zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, léčebné lázeňské budovy)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Tereza Jirásková
Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
Plány:
Další soubory:
Články: