O2 universum - dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: O2 universum - dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha
Ulice: Českomoravská 2345/17
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Objekt SO-011B (O2 universum),  je urbanisticky koncipován jako jeden celek tvořený objekty O2 areny a O2 Universa SO - 1 A a SO - 11B. O2 arena (SO-011A ) je kruhového půdorysu, na který navazuje dvoupodlažní O2 Universum  SO - 11B , která vytváří uliční frontu k přiléhající Českomoravské ulici. Jižní fasáda je nově koncipována s předsazenou dostavbou nástupních prostor a architektonicky výraznou markýzou s originálně řešeným zrcadlovým podhledem. Takto řešená část objektu na jižní straně akcentuje nástup do kongresového centra a dotváří uliční frontu tvořenou objektem Galerie Harfa.

Dostavovaný objekt má celkem čtyři podlaží. Podlaží -5,500 a +0,000 jsou podlažími podzemními ve vztahu k ulici Českomoravská. Podlaží +5,000 je podlažím, kterým se nastupuje do kongresového centra. Objekt SO-011B tvoří s provozovanou O2(Velkou) arenou jeden urbanisticko-architektonický celek. Architektura dostavované části navazuje na charakter, materiály a barevnost velké areny, avšak v detailu užívá současné materiály

O2 universum je čtyřpodlažní objektu, který bezprostředně navazuje na O2 arenu. Nosnou konstrukce je primárně železobetonová. Strop nad třemi největšími sály tvoří ocelová nosná konstrukce. Nad největším sálem zároveň tvoří podlahu dalších dvou sálů. Naopak nad jedním ze sálů je ocelová konstrukce umístěna nad původní vynášenou železobetonovou deskou. Další ocelovou konstrukcí je výrazná markýza zastřešující vstup do objektu. Nenosné dělící konstrukce jsou primárně zděné. Bylo zde využitu i atypických hrázděných stěn tvořených ocelovými sloupky, mezi které je vložena železobetonová stěna. Pro oddělení O2 universa a O2 areny byla použita akustická sádrokartonová příčka s oboustranným trojitým záklopem a akustickou izolací.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Martin Vokatý, Vladimír Vokatý
Projektant: ATIP a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., Syner, s.r.o.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Bestsport, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: