7. Městská knihovna Písek - Centrum celoživotního vzdělávání

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena předsedy Senátu parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Městská knihovna Písek - Centrum celoživotního vzdělávání
Ulice: Alšovo náměstí 75/13
Město: Písek
Kraj: Jihočeský
Počet hlasů: 2192

Popis objektu:

Rehabilitace původních konstrukcí bývalého školního objektu a jeho revitalizace pro potřeby knihovny vytváří možnost přetvořit tyto prostory nejen pro běžnou knihovnickou činnost, ale povýšit je díky jejich skladbě, návaznosti a vybavení umožňujícím provozovat rozsáhlý soubor doprovodných činností (přednášek, projektových dílen, přírodovědných kroužků, technických a řemeslných dovedností, počítačových kurzů, vzdělávacích her pro všechny věkové kategorie, kurzy univerzity třetího věku atd.) na vyšší úroveň, která vytváří z městské knihovny skutečné centrum celoživotního vzdělávání tak, jak to vyžaduje současný rychlý rozvoj společnosti. Nutnost stálého a opakovaného kontaktu s vývojem především v oblasti přírodních a technických věd a informačních technologií se neobejde bez rozsáhlého komparativního studia nejen v češtině, ale přinejmenším v hlavních světových jazycích. Stávající objekt bývalé základní školy je očištěn od dodatečných nevhodných přílepků, stavebně upraven a s ohledem na zajištění vhodných skladových prostor, umístění kavárny a zajištění druhého požárního úniku také přistavěn pro potřeby provozu jednotlivých oddělení Městské knihovny Písek doplněných pro zajištění funkce celoživotního vzdělávání dalšími plochami - multifunkčním vzdělávacím prostorem jak uvnitř objektu tak venku v rámci řešení velkého dvora, kavárnou, informačním střediskem, střediskem pro spolupráci s partnerskými městy Písku a komerčním prostorem s předpokládanou činností komunitního charakteru. Doplňkově bude přízemí skladového bloku využito pro archív MÚ Písek.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: studio ABS spol. s.r.o.
Projektant: studio ABS spol. s.r.o.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Plány:
Další soubory:
Články: