Firemní sídlo LASVIT Nový Bor

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Firemní sídlo LASVIT Nový Bor
Ulice: Palackého náměstí 170
Město: Nový Bor
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou rajskou zahradou pro odpočinek i práci.

Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem. Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejícími z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu a textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice. 

Dva historické, památkově chráněné domy č.p. 170 a 171  byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla nahozena hliněná omítka. Napadené trámy byly vyměněny za nové. Podkrovní prostory jsme ponechali pokud možno volné. Podlaha na terénu stojí nově na provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, které zajištují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky.

V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určený k prezentaci nově vyvíjených artefaktů.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov architekti s.r.o.
Projektant: m3m, s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Spoluautor: David Balajka, Anna Schneiderová
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: LASVIT s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: