11. Společenské centrum Sedlčany

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Společenské centrum Sedlčany
Ulice:
Město: Sedlčany
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 740

Popis objektu:

Modlitebna je designově velmi odvážně pojatý objekt. Kompozice je podřízena provozní i tvarové čistotě hlavního sálu. Solitérní stavba modlitebny je pojata jako expresivní stavba jejíž hmotovou kompozici tvoří systém rovnoběžné svislé podélné stěny v kombinaci se šikmými příčnými stěnami a šikmou střechou ve třech základních sklonech. Materiálové řešení modlitebny je zvoleno tak, aby korespondovalo s hmotovým řešením. Objekt je podsklepen a založen na základových pasech Nosnou konstrukci celé modlitebny tvoří monolitická železobetonová skořepina zateplená izolací na bázi PIR. Jako fasádní plášť je zvolen provětrávaný fasádní systém, kde je vnější vrstva tvořena hliníkovým tahokovem na speciálním nosném roštu, pod kterým je položena barevně výrazná hydroizolační folie. Objekt je prosvětlen jak ve stěnovém plášti, tak ve střeše hliníkovými prosklenými výplněmi otvorů. Vnitřní prostor je rozdělen vyzděnými příčkami na jednotlivé místnosti. Podlahy jsou provedeny jako epoxidové stěrky v hlavním sálu a dřevěné podlahy v ostatních místnostech. Součástí objektu je osobní výtah o nosnosti 630 kg, který umožňuje bezbariérový pohyb osob mezi všemi podlažími včetně podzemního. Vytápění je řešeno pomocí dvou plynových kotlů o výkonu 2 x 25kW. Výměnu vzduchu a klimatizaci prostor zajišťuje VZT která je umístěna v podzemní části objektu. Venkovní zpevněné plochy jsou provedeny ze žulových kostek kladených do štěrkového lože. Bytový dům přebírá z modlitebny princip odřezávání hmoty, kde ze základní formy jsou odřezány lodžie, parter a od vnitrobloku je odřezán roh. Hmotově se objekt principiálně odklání od přilehlé rostlé zástavby. Řešení východní fasády k modlitebně je navrženo jako maximálně minimalistická a vytvářela nerušící prostředí k expresivní hmotě modlitebny. Materiálové řešení exteriéru je podřízeno urbanistickému řešení kompozice celku, kde je bytový dům řešen standartními technologiemi. Objekt je navržen a rozdělen na dvě části. Přízemní část slouží jako společenské centrum a další dvě nadzemní podlaží jsou určená k bydlení. Nachází se zde celkem čtyři bytové jednotky. Jeden z bytů je navržen a určen k bezbariérovému bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Založení objektu je realizováno na základových pasech. Konstrukční nosný systém je kombinovaný železobetonový monolitický s výplňovým zdivem z keramických tvárnic a kontaktním zateplením z EPS a omítky. Prosvětlení objektu zajišťují dřevěné a hliníkové prosklené výplně otvorů, společně s Profilitovým zasklením. Střecha je plochá s hydroizolací z hydroizolační střešní fólie. Vnitřní prostor je rozdělen zděnými příčkami na jednotlivé místnosti. Podlahy jsou provedeny jako kombinace dřevěných lepených podlah a dlažby. Přístup do objektu je bezbariérový. Stejně tak jako pohyb mezi jednotlivými patry, který umožňuje osobní výtah o nosnosti 630 kg. Výstavba obou objektů probíhala v blízkosti centrálního náměstí a bezprostředním sousedství nemocnice bez zvláštních omezení provozu přilehlých objektů a dopravy.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projektant: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Maranatha z.s.
Plány:
Další soubory:
Články: