Administrativní budova společnosti EUROVIA CS, a.s., Praha

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Administrativní budova společnosti EUROVIA CS, a.s., Praha
Ulice: U Michelského lesa 1581/2
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Stavba sídla společnosti Eurovia v Praze představuje odpověď architekta na téma kancelářská budova jinak. Namísto ryze utilitárního obvyklého monobloku vznikla, na pozemku bez výrazného okolního kontextu, na první pohled expresivně rozehraná, pro uživatele však logicky provozně komponovaná, skladba lapidárně tvarovaných hmot propojující vizuálně i provozně interiér s exteriérem a nabízející svým uživatelům nadstandardní pracovní prostředí. Nadstandardní a dostatečně reprezentativní nikoliv mírou okázalosti nýbrž prostorovou kvalitou, nápaditým a neotřelým řešením interiéru vč. orientačního systému budovy.

Budova má celkem tři nadzemní podlaží o celkové HPP 4 195m2. V 1NP se nachází křídla stravovacích prostor a laboratoří. Z jídelen je možný sezónní vstup na terasu na terénu. Laboratoře disponují navíc samostatným vstupem. Ve 2NP jsou situovány převážně kanceláře jednotlivých provozních úseků. Nejvyšší podlaží, 3NP je určeno vedení společnosti.

Průnik hmot tvoří v místě vstupu do administrativní části atrium s recepcí a reprezentativní přijímací zónou. Odtud je přes turnikety přístup ke komunikačnímu uzlu se schodiště a výtahy. Dispozice jednotlivých úseků jsou trojtraktové. Komunikace se rozšiřují a rozbíjejí tak probatickou chodbovitost podélných hmot. Umístění jednotlivých úseků kanceláří je vytvořeno na základě konzultací s investorem a umožňuje prostorovou variabilitu. Kanceláře jsou řešeny jako kombinace pracovišť pro 1 až 6 osob. Jednotlivé kanceláře jsou od chodeb odděleny skleněnými příčkami. Příčky mezi jednotlivými pracovišti jsou z části navrženy také jako skleněné a umožňují tak průhledy mezi jednotlivými místnostmi. Hygienické zázemí, technické zázemí a kuchyňky jsou sdruženy do bloků. Sklady a archivy jsou přidruženy k jednotlivým pracovištím. 

Zeleň na pozemku je řešena doplněním stávajících vzrostlých stromů novými a zkultivováním travnatých ploch. Stromy na terénu prorůstají mezi hmoty objektu a umožnují  tak vizuální splynutí stavby s okolní zelení. Přidanou hodnotou je intenzivní zeleň na střechách. Popínavou zelení na jížní hraně pozemku jsou odcloněny objekty na sousedním pozemku.

Objekt proveden jako monolitický skelet o třech nadzemích podlažích se založením na pilotách v kombinaci s železobetonovou deskou. Konstrukce vrchní stavby je tvořena monolitickým skeletem se schodišťovými a výtahovými stěnami. Vykonzolované části hmot nadzemní části budovy jsou podporovány subtilními sloupovými konstrukcemi.  Hlavní stěny jsou železobetonové, doplňkové stěny a příčky jsou provedeny jako vyzděné s omítkou, nebo ze sádrokartonu. V objektu jsou dále prosklené příčky oddělující kancelářské prostory.

Na objektu jsou ploché střechy, dělené na pochozí,  zelené a  technické. Zelené střechy jsou ze substrátu se zatravněním a s keři, doplněny o dřevěné chodníčky.

Fasáda je navržena z kontaktního zateplovacího systému s EPS / vata s omítkou v imitaci pohledového betonu.

Fasádní výplně hliníkové v eloxované barvě, doplněné o exteriérové žaluzie a rolety

Podhledy sádrokartonové, v komunikačních prostorech a jednacích místnostech s akustickou úpravou, případně kazetové akustické.

Podlahy  - těžké plovoucí podlahy v prostorách jídelny, laboratoří a komunikačních prostorech, dle požadavku technologií v technických místnostech. V kancelářských prostorách  použity zdvojené podlahy.

 

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Kolář, Aleš Lapka
Projektant: AED project a.s.
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec
Spoluautor: Ondřej Bican, Tomáš Novák, Oxana Beresneva
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Investor: EUROVIA CS, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: