19. Základní škola Amos, Psáry

Ceny:
Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Základní škola Amos, Psáry
Ulice: Pražská 1000
Město: Psáry
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 140

Popis objektu:

Nová základní škola volně doplňuje zástavbu srostlice obcí Psáry a Dolní Jirčany. Budova je zasazena do mírného svahu a její veřejný předprostor ukončuje urbanistickou osu vedoucí k právě revitalizované dolnojirčanské návsi.

Dvě podlouhlá křídla školy s nenápadným výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, která obsahují především učebny a administrativu, svírají v úhlu mezi sebou nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen obložený dřevěnými lamelami. Interiér školní budovy je navržen jako volně plynoucí prostor vytvářející přirozeně ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity - learning landscape. Budova rámci obce plní i funkci komunitního centra, důraz byl proto kladen na kvalitní společné prostory. Srdcem školy je dvoupodlažní prostor jídelny, který je díky důmyslnému dispozičnímu uspořádání možné přeměnit na auditorium s jevištěm v přilehlé malé tělocvičně. Místo pro setkávání poskytuje i přilehlá venkovní terasa s pobytovým schodištěm, která zároveň rozšiřuje výukový prostor odborných učeben v přízemí. Veřejnosti mohou sloužit i dvě tělocvičny, venkovní sportoviště a školní knihovna. Výukové prostory jsou organizovány do klastrů složených ze dvou až tří kmenovým učeben seskupených kolem společné centrální haly. Klastry jsou vertikálně propojené pobytovými schodišti, každý má vlastní barevnou identitu a přístup na venkovní terasu. Důležitá pro celkový charakter interiéru je práce se dřevem. Je použito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou, na obkladech stěn a nábytkových vestavbách, parapetech i fasádě a dodává škole hřejivou a domácí atmosféru podpořenou orientačním systémem založeném na principu dětské kresby. Celý objekt je řešen jako energeticky pasivní s vlastním systémem sběru dešťové vody.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ano
Autor: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
Projektant: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Spoluautor: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Psáry
Plány:
Další soubory:
Články: