20. Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
Ulice:
Město: Malovice u Bezdružic
Kraj: Plzeňský
Počet hlasů: 4950

Popis objektu:

Železniční most v km 1,429 trati č. 177 Pňovany – Bezdružice převádí neelektrifikovanou regionální trať přes vodní tok Hracholuské přehrady na řece Mži u Pňovan.

Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce mostu, která spočívala ve výměně ocelové konstrukce a sanaci kamenné spodní stavby. Pro výměnu konstrukcí byla použita světově unikátní technologie otočení spojeného soumostí kolem podélné osy, vyvinutá přímo pro tuto stavbu.

Stávající ocelová nýtovaná konstrukce z let 1900-1901 měla sníženou přechodnost a rychlost na 30 km/hod. Při posuzování možností rekonstrukce mostu ve fázi projektu bylo rozhodnuto, že je nutné ji vyměnit za konstrukci, která by lépe sloužila potřebám dopravy a splňovala podmínky bezpečnosti, neboť hrozilo zastavení provozu.

Nově navržená konstrukce je velice podobná té stávající, rozpětí polí jsou 57 m a šířka 3,6 m. Jedná se o celosvařovanou příhradovou bezsvislicovou ocelovou konstrukci se zakřiveným spodním pasem.

Dále je součástí stavby lávka pro cyklisty, která lemuje dolní zakřivený pás. Lávka je šířky 2 metry s podlahou z ocelových roštů a spolu s napojením na přilehlé lesní cesty je sdruženou investicí Plzeňského kraje. Na lávku, díky níž jsou bezpečně propojeny oba břehy přehrady, navazuje cyklostezka. Dosud byla veškerá pěší, cyklo, dokonce i motocyklová doprava řešena občany svérázně přímo prostorem provozované koleje.

Stavba je vyjímečná z důvodu jedinečnosti technologie výměny mostních polí. Vzhledem ke složitosti terénu, délce a výšce ocelové konstrukce nebylo možné využít klasické technologie výsunu či jeřábů. Poprvé zde bylo využito technologie otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Celý postup spočívá ve výrobě nové OK v poloze vzhůru nohama. Poté v jejím příčném přesunutí do osy trati a podélném zasunutí do polohy nad vodou. Konstrukce se navzájem propojí přes montážní rám a na jejich čela se umístí otáčecí rámy opřené o kamenné pilíře. Tím je vytvořena soustava hmotnosti cca 400 tun schopná otočení kolem podélné osy každého jednotlivého pole postupně. Dále se za pomoci hydrauliky zajistí synchronní krokované otáčení soumostí po obvodu kruhu.

Využitím této technologie byla spolehlivě zabezpečena výstavba i v době extrémního sucha, kdy nebylo možné realizovat původně předpokládanou lodní dopravu.

Rekonstrukcí mostu došlo ke zlepšení parametrů trati a byl zajištěn bezpečný provoz dráhy. K výraznému zvýšení bezpečnosti došlo vybudováním lávky, čímž byla veřejnost zcela oddělena od provozované koleje.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ondřej Lojík
Projektant: TOP CON SERVIS, s.r.o.
Dodavatel: Společnost SMP-MCE-Pňovany-Bezdružice / SMP CZ, a.s.; MCE Slaný, s.r.o.
Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Investor: Správa železnic, státní organizace
Plány:
Otačedlo
Vizualizace
SITUACE
SITUACE - lávka
Další soubory:
Články: