22. VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno
Ulice: U Vodojemu 3085
Město: Kladno
Kraj:
Počet hlasů: 259

Popis objektu:

Vodojem v areálu vodáren postavilo město Kladno v roce 1933. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdivem. Zdivo tedy není nosné a tvoří pouze plášť a tepelnou izolaci. Nosná konstrukce věže je z uhlíkové oceli C 38 a je tvořena 8 sloupy. Jejich půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, vepsaný do kruhu o průměru 10,3 m. Ve výšce 25 m nad zemí byla uložena ocelová kostra vodorovné betonové podlahy, na jejímž obvodu spočívala ocelová kostra horní obvodové stěny. Nádrž na vodu byla nýtovaná z ocelových plátů a měla tvar půlkoule o průměru 11,5 m nastavené ještě válcovou plochou o výši 4 m. Na obvodu nádrže byl zřízen ochoz. Průběžný horizontální pás oken, který zakončoval celou horní hmotu nesloužil k výhledům, ale k osvětlení horního meziprostoru. Vůči pochozí plošině byl ve značné výšce.

V osmdesátých letech, po dokončení nového obrovského vodojemu na Kožově hoře se tento vodojem v areálu vodáren stal nadbytečným. V jednu chvíli se uvažovalo i o jeho zbourání. V roce 2015 přišla myšlenka předělání vodojemu na moderní Future Tower Kladno, neboli víceúčelové centrum, kde by byla vyhlídková věž a řídící středisko. Přestavba byla zahájena 1. 7. 2017 a projekt kompletní rekonstrukce naplno odstartoval v pátek 25. srpna 2017 demontáží vnějšího obalu věže, snesením střechy a vyjmutím vnitřní nádrže vodojemu. Právě v místě, kde byla nádrž umístěna, je dnes jeden z nejmodernějších dispečinků v zemi. V průběhu stavby se projektant i stavební firmy museli vypořádat hned s několika úskalími. Například na sejmutí původní nýtované nádrže byl povolán speciální čtyřsettunový jeřáb – jeden ze dvou svého druhu v České republice. Nádrž totiž vážila 60 tun a její vyjmutí z vrcholu věže a doprava na zem musely kvůli přesnosti a bezpečnosti probíhat za úplného bezvětří. Stejné podmínky pak musely být splněny i při sejmutí a opětovném nasazení střechy vodojemu. Výzvou byla i vestavba pater, schodiště a výtahu – vše se muselo s využitím kreativity vměstnat mezi stávající ocelové nohy věže a kruhový půdorys – vnější plášť dříku věže z cihel má totiž pouze izolační, nikoliv nosnou funkci. Přestavba věže byla zkolaudována 1.10.2019.

První funkcí vodojemu je hi-tech dispečink pro infrastrukturu, která zásobuje vodou přes 290 tisíc lidí okresů Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník. Kromě běžného ovládání této infrastruktury je dispečink dimenzován i na zvládání krizových situací, například déletrvajícího sucha či naopak povodní.

Druhou velkou prací, kterou nový vodojem vykonává, je ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky zvenčí. Část věže totiž slouží jako centrum kybernetické bezpečnosti pro všechny vodárenské společnosti koncernu Veolia.

Ve věži najdou také návštěvníci i dvě moderní expozice, řízené virtuální asistentkou Oliveou. Ty se nacházejí v nove vloženém, 22,5 metrů vysokém vertikálním jádru věže. První z expozic je věnována příběhu vody – procesu získávání a dodávky pitné vody, jejímu využití a následnému zpracování odpadní vody před jejím vrácením do přírodního koloběhu. Druhá expozice návštěvníkům nabídne nahlédnutí do života ve vodě a kolem vody, složitostem i krásám vodních ekosystémů a ochraně vodní flóry a fauny.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projektant: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Přihlašovatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: