28. Centru odborného vzdělávání uměleckoprůmyslového, SUPŠS Kamenický Šenov

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Centru odborného vzdělávání uměleckoprůmyslového, SUPŠS Kamenický Šenov
Ulice: Havlíčkova 57
Město: Kamenický Šenov
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 87

Popis objektu:

Úprava Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově se z pohledu venkovního pozorovatele může jevit jako architektonicky nezásadní, a omezena pouze na vnější dostavbu dvora – ale není tomu ale tak. Architektura je také záležitostí typologie, organizace funkčních celků a smysluplného využití prostoru, což je zásadní změna, kterou úprava školy přinesla. Přesun sbírky historických prací studentů do dosažitelného přístupu u vstupu školy – a tím i pro návštěvníky z ulice – a následně i koncentrace dílenských provozů do západní části školy, zorganizovaly doposud zmatené dispoziční schéma komplexu. Oproti původnímu záměru nově zcela zastavěný dvůr vytvořil v centru dispozice univerzální, multifunkční učebnu, která současně slouží atrium i osvětlení učeben hlouběji v dispozici. Z architektonického hlediska nejvýraznější součástí vnitřního komunikačního systému je prosklená lávka pod hřebenem světlíku, která na úrovni 3NP spojuje historický objekt s novou dvorní vestavbou průchodem nad zmíněnou multifunkční učebnou. Citlivě byly zrestaurovány i původní fasády. Nejvíce se exteriérově projevujícím momentem přístavby je na sever vystupující výrazná prosklená fasáda dvorní vestavby, která zajišťuje osvětlení učeben, a nabízí úchvatný výhled na město a hory.

Součástí nového konceptu bylo i zajištění bezbariérovosti a únikových cest pro případ požáru. Bezbariérovost byla vyřešena složitým vklíněním vozíčkářského výtahu do nově navržené železobetonové šachty v centrální pozici celého souobjektí u jeho jižní fasády. Zajímavou stávající součástí suterénu zůstává pěší komunikační tunel z předchozích let, spojující pod ulicí Havlíčkovou oba základní objekty školy (56 a 57).

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov
Plány:
Další soubory:
Články: