31. I/11 Opava, severní obchvat - východní část

Ceny:
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: I/11 Opava, severní obchvat - východní část
Ulice:
Město: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Počet hlasů: 64

Popis objektu:

Východní část severního obchvatu byla navržena jako 1. část severního obchvatu, včetně objektů zajišťujících propojení této části obchvatu na související dopravní stavby – na velkou okružní křižovatku (Kateřinský dopravní uzel) a na spojku S1 na východě a na střední městský okruh (tzv. prodloužená ul. Rolnická) na západě. Stavba je umístěna severně od města pod linii obranných vojenských objektů. Stavba je trasována územím obhospodařovaným zemědělskými subjekty.

Do městské zástavby je umístěn pouze začátek stavby zajišťující dopojení na již existující komunikaci v lokalitě ulic U Dráhy, Rolnická, Mostní. Začátek stavby Prodloužená ulice Mostní prochází v zastavěném území a dále pokračuje po hranici podnikatelského a rekreačního areálu. Nad podnikatelským areálem je v místě křížení se silnicí III/01129 zrealizována okružní křižovatka Mostní. Zástavbě se obchvat také přibližuje v místě křížení s ulicí Ratibořská a dále směrem k nákupnímu centru. Východně od tohoto centra je situován Kateřinský dopravní uzel, který je umístěn mimo zástavbu na hranici k.ú. Kateřinek a Malých Hoštic, v místě napojení na již existující spojku S1 mezi I/11 a I/56.

Hlavní trasa severního obchvatu je 1,755 km dlouhý úsek v kategorii S 11,5/80, směrové a výškové parametry jsou navrženy výhledově pro S 24,5/100, příčný sklon je uvažován také pro polovinu S 24,5.

Na východní část severního obchvatu bylo vydáno stavební povolení v období 03/2010. Opakované stanovisko EIA se podařilo získat v období 09/2016 a slavnostní zahájení stavby proběhlo 6. 3. 2017. K slavnostnímu uvedení do provozu východní části severního obchvatu I/11 došlo v předstihu již 8. 10. 2019. V tento den po převedení provozu z přetížených ulic Rolnická a Hlučínská si místní obyvatele budou moci dopřát klidnější a kvalitnější život a budou s velkým očekávání vyhlížet zahájení realizace západní části severního obchvatu, který by měla nadobro vnést klid do této části Opavy.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: Sdružení NOSA / NOVÁK & PARTNER, s.r.o.; SATRA, spol.s r.o.
Dodavatel: Společnost MS + K + IDS OPAVA / M - SILNICE a.s.; KARETA s.r.o.; IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Přihlašovatel: M - Silnice a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Opava
Plány:
Další soubory:
Články: