37. Dům U Lužického semináře 116 - RUDOLF JELÍNEK, Praha

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Dům U Lužického semináře 116 - RUDOLF JELÍNEK, Praha
Ulice: U Lužického semináře 16
Město: Praha
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 133

Popis objektu:

V místě křížení ulic U Lužického semináře, Klárov a Letenská, v zastavěné části Prahy 1 byl zrekonstruován Měšťanský dům U Bílé botky, který je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. S rekonstrukcí historického objektu byla realizována i přístavba, která je umístěna v prostoru zahrady.  Dotčené území je městskou památkovou rezervací.

Lokalitu lze považovat za nástupní prostor do historicky, společensky a turisticky nejvýznamnější části Malé Strany. Význam lokality je umocněn i přímou vazbou na hlavní turistické trasy a na důležitý přestupní bod sítě MHD, tj. na stanici Malostranská  trasy A metra, s přestupem na tramvajové linky vedoucí dále do centrálních částí města.

Dokončená stavba slouží jako reprezentační firemní prodejna, doplněná o prostory pro prezentaci výrobků firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., a to i formou degustace. V podzemním podlaží je umístěna expozice o historii firmy a výrobě ovocných destilátů v Čechách a na Moravě, společenský prostor Spolku přátel Jelínkovy slivovice a technické zázemí. Ve 2.NP a 3.NP historického objektu je zachována jeho obytná funkce, je zde situována jedna bytová jednotka.

Dům U Lužického semináře se sestává ze dvou provozně propojených, ale z ostatních hledisek zcela odlišných částí, stávajícího domu a nově navržené přístavby. Řešení architektonické, stavební, stavebně konstrukční a tepelně technické je tedy logicky zcela odlišné pro rekonstrukci stávajícího domu a nově navržené přístavby. Stávající objekt sestává ze dvou domů. Historický dům, který nese název U bílé botky, je původně renesanční, patrně z první třetiny 17. století, upravený v baroku. Z dochovaných materiálů lze usuzovat, že nebyly provedeny  významnější stavební úpravy. K masivním stavebním úpravám došlo na přelomu 60. a 70. let 20. století. Do proluky po zbořeném domě Zlaté nůžky, na sousední parcele č.115, byla postavena podsklepená patrová novostavba. Ta byla provozně propojena s historickým domem. Historický dům byl rekonstruován. Rekonstrukcí došlo k značným zásahům do dochovaných historických konstrukcí. Na jižní a východní straně byly vybourány velké celky renesančního zdiva. Bylo zrušeno původní vnitřní členění, byly odstraněny původní stropy, podlahy, otlučeny vnitřní a venkovní omítky. Byl přistaven zahradní přístavek, hlavní vstup do domu přesunut do nové přístavby. Obrovské škody na nemovitosti vznikly v důsledku povodně v roce 2002 a dalších dlouhých letech, po která zůstala nemovitost neopravena a neobydlena.

Nynější rekonstrukcí historického objektu byly plně naplněny požadavky Národního památkového ústavu a výsledky všech stavebně-technických průzkumů.

Přístavba je navržena tak, aby byl minimalizován zábor zahrady, většina prostor je situována v podzemním podlaží.

Podzemní podlaží přístavby se nachází cca 1,6m pod hladinou spodní vody. Z této skutečnosti vyplynula nutnost vyřešit zajištění stavební jámy a zamezení přítoků podzemní vody. To se podařilo realizací podzemních těsnících stěn. Celá přístavba je realizována jako železobetonový monolitický skelet.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Břetislav Hetmer, Jan Konečný
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.; AV MEDIA, a.s.
Dodavatel: Energie - stavební a báňská, a.s.
Spoluautor: Refuel s.r.o. - Jan Skoupý, Michal Postránecký
Přihlašovatel: Energie - stavební a báňská, a.s.
Investor: RUDOLF JELÍNEK, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: