SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – Hradec Králové

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – Hradec Králové
Ulice: p. č. st. 42
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Objekt historického schodiště se nachází v centru Hradce Králové na území Městské památkové Rezervace Hradec Králové.

Objekt krytého schodiště se nachází na jižním svahu historického jádra města, spojující prostor křižovatky ulic Komenského a Ignáta Hermanna s Velkým náměstím a je zapsáno v seznamu kulturních památek. Začíná branou proraženou v barokní hradbě v ulici Komenského, na opačné straně ústí průchodem mezi bočním křídlem biskupské rezidence a domem U Špuláků do Velkého náměstí.

Bono Publico představuje typ krytého schodiště položeného příčně po svahu tak, že spojuje výškově značně odlišné úrovně komunikace pod svahem a úrovně hlavního městského prostoru - Velkého náměstí. Komunikace je dlouhá 37,5 m, převýšení obou vstupních úrovní činí cca 11,6 m, průměrné stoupání je tedy cca 18 stupňů.

Stavebně je Bono Publico řešeno jako krytý obestavěný koridor se čtyřmi schodišti oddělenými trojicí podest. Dolní vstupní část má podobu portálové stěny s atikou mírně předstupující spodní tarasní zeď teras, výstupní horní část prochází úzkým křídlem napojeným na zadní trakt biskupské rezidence.

Původní omítky byly odstraněny z venkovní i vnitřních povrchů objektu, spáry zdiva byly proškrábány. Omítky byly provedeny sanační dle směrnice WTA 2-9-04 ve skladbě pro vysoký stupeň zasolení. Povrchová úprava byla provedena čistě vápenným fasádním nátěrem s obsahem organických pojiv do 3%. V plochách omítek, v kterých je instalovaný systém mírné drátové elektroosmózy byla omítka prováděna sanační jádrovou vrstvou (porézní a hydrofobizované) omítky min. tl. 15 - 70 mm (v každém místě) a sanační štuk pro sjednocení a vyhlazení povrchu omítky.

Pro snížení vlhkosti ve zdivu stavby bylo provedeno odkopání stavby do úrovně jejího založení a vytvoření řádného odvedení zasakujících srážkových a podpovrchových vod účinnou liniovou drenáží a svislá izolace stěn z vnější strany vzducho izolační mezerou v kombinaci s jílovým těsněním. Tato mechanická opatření jsou doplněna systémem mírné drátové elektroosmózy. Působením systému elektroosmózy bude docházet k pozvolnému snižování vlhkosti konstrukcí a výškové úrovně jejich zavlhčení.

Pod schodišťovými stupni jsou uloženy zemní kabelové žlaby, ve kterých jsou vedeny trasy slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky.

Schodiště je nově vybaveno ozvučením včetně ovládání pro hudební produkci, volenou uživateli pro zpříjemnění průběhu cesty schodištěm. Z hlediska ozvučení se jedná o 10 reproduktorů včetně dvou ovládacích panelů s displayem pro využití veřejností. Reproduktory hudební produkce jsou uloženy vždy po dvou kusech v pěti ocelových schodnicích na každé ze tří pískovcových podest.

Zvolené klasické skladby, vybrány odborníkem na vážnou hudbu, se tématicky a autorsky vážou k regionu Východních Čech, dokreslují prostory schodiště a zpříjemňují uživatelům průchod schodištěm.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jaromír Chmelík, David Baďura
Projektant: architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Dodavatel: MATEX HK, s.r.o.
Přihlašovatel: Statutární město Hradec Králové
Investor: Statutární město Hradec Králové
Plány:
Další soubory:
Články: