51. Knihovna Hrádek nad Nisou

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Knihovna Hrádek nad Nisou
Ulice: Horní náměstí 71
Město: Hrádek nad Nisou
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 25

Popis objektu:

Nová budova knihovny v Hrádku nad Nisou se nachází v městské památkové zóně mezi hřbitovní zdí kostela sv. Bartoloměje a multifunkčním centrem Brána Trojzemí, jehož je součástí a přes které je přístupná. Knihovna uzavírá soubor občanských budov, informačního centra, galerie a kinosálu, se kterými spoluvytváří malé nádvoří.

Knihovna stojí na místě bývalé pekárny, později výrobní budovy, jejíž měřítko a vzhled strohé neomítnuté cihelné dvoupodlažní stavby s mírnou sedlovou střechou byly určitými limity zadání pro zachování charakteru místa z hlediska památkové péče. Proti tomu stály požadavky investora na zachování velikosti knižního fondu, čítajícího cca 26 000 svazků. To vedlo architekty ke snaze o co největší využití stavebního pozemku a zároveň k minimalizaci objemu konstrukcí i vnitřního vybavení.

Knihovna má 3 podlaží, která jsou rozdělena na hlavní obdélníkový trakt určený pro knižní fond, a menší trakt trojúhelníkového půdorysu, kde se nachází schodiště, výtah a zázemí knihovny. Nosná konstrukce knihovny je tvořena monolitickým železobetonem, který je z interiéru pohledový, v exponovaných místech doplněný do stěn vtlačenými citáty s knižní tématikou. Obnažený betonový povrch se tak stává, spolu s tmavě šedými ocelovými prvky zábradlí, hlavním výtvarným prvkem interiéru. Dřevěné části nábytku jsou v barvě třešňového dřeva, které je jednotícím prvkem stávajících budov multifunkčního centra.

V 1.NP se nachází recepční pult, stoly s počítači, skříň na periodika a v neposlední řadě archiv s posuvnými regály. Na stěně archivu je velkoformátová nástěnná grafika, na níž je stylizovaná fotografie stejného místa před demolicí původní průmyslové stavby. Během archeologického průzkumu zde byly nalezeny zbytky kamenné zdi a kosterní pozůstatky. Pozice a rozsah archeologických nálezů jsou zobrazeny na podlaze u recepčního pultu.

Ve 2. a 3.NP jsou jednotlivé oddíly s knihovními regály doplněné o dětský koutek s herními stěnami a místo pro společné čtení až 30 dětí.

Fasáda budovy je tvořena strhávanou omítkou cihlové barvy, vyjma štítové stěny orientované do dvora. Tuto fasádu tvoří předstěna vyskládaná z ostře pálených cihel z původní stavby. Cihly jsou zde s různými rozestupy kladeny na výšku, jako knihy, mezi vodorovné ocelové plechy. Vznikl tak originální rastr, za kterým se skrývají velká okna i slavnostní noční osvětlení.

Část vstupního nádvoří byla v rámci stavby knihovny zastřešena skleněným přístřeškem, který propojuje vstup do kinosálu a knihovny, a přispívá ke zlepšení podmínek pro pořádání venkovních kulturních akcí jako jsou např. komorní koncerty vážné hudby.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ano
Autor: Ladislav David, Jan Jirásko, Jan Havránek
Projektant: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r.o.
Přihlašovatel: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Investor: Město Hrádek nad Nisou
Plány:
Další soubory:
Články: