PRAGA STUDIOS KARLÍN

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: PRAGA STUDIOS KARLÍN
Ulice: Pernerova 697/35
Město: Praha
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Čtvrť Karlín se stává fenoménem Prahy, s velkou nadsázkou malým Silicon Valley. Soustřeďují se zde špičkové IT společnosti hledající neotřelá místa pro svoje podnikání. To byla i příležitost našeho domu v místě bývalých strojírenských hal továrny Praga v Pernerově ulici. Dům Praga Studios je součástí souboru tří nově navržených domů. Soubor dokončuje příčné propojení dvou karlínských tříd a vzniká nová klidová ulice, kterou chytře založil v devadesátých letech architekt Ricardo Bofill. Duch původních závodů Paláce Praga dnes setrvává v podobě zachovávané průčelní stěny dokládající existenci prvorepublikového industriálního charakteru čtvrti. Karlín vždy hleděl vstříc budoucnosti a otevřeným příležitostem. Byl vždy centrem vynálezců a začínajících podnikavců v neznámých oborech. Praga Studios, náš kancelářský dům, stojí v uliční čáře a zároveň dokončuje nový veřejný prostor. Pozemek domu je vymezen pulsující třídou, ze zadní strany sousední administrativní budovou a zároveň novou klidovou ulicí, která ulevuje předimenzovanému uličnímu bloku. Nový dům má dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží. Lichoběžníkový půdorys na východní straně objektu v horních dvou podlažích ustupuje. Hlavní vstup do budovy z východní strany z nového veřejného prostoru dominuje převýšenou halou - atriem. Je zvolen střízlivý poměr plných a prosklených částí, aby se zachoval městský charakter zástavby. V ulici budova ponechává na celou výšku racionální rytmus členitých fasádních modulů. Fasáda výtvarně navazuje na plasticitu zástavby minulých století a opticky se tím i v ulici zmenšuje. Architektonické a výtvarné řešení navazuje soudobými výrazovými prvky na industriální charakter lokality. Sklobeton je odpovídající plastický materiál, který umožnuje výtvarnou hru světel a stínů...

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ano
Autor: Martin Němec, Petr Dvořák
Projektant: A.D.N.S. Production, s.r.o.
SLK statika, s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Spoluautor: Tomáš Záhora, Tomáš Hanák, Veronika Štojdlová, Jakub Netolický, Martin Kačírek
Investor: Skanska a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: