61. Most ev. č. 3082-1 Svinary

Ceny:
Cena mediálního partnera Konstrukce Media v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Most ev. č. 3082-1 Svinary
Ulice: Svinary
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Počet hlasů: 523

Popis objektu:

Stavba nového mostu slouží pro převedení pozemní komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahradil ten stávající z roku 1907, jež byl v havarijním stavu.

Nový mostní objekt je jednopolový most s rozpětím 75,0 m. Nosnou konstrukci tvoří podélně předepnutá betonová monolitická deska s krajními trámy, které jsou zavěšeny na ocelové oblouky pomocí ocelových závěsů. Ocelové oblouky jsou samostatně stojící (neztužené) a jsou vetknuté do betonové mostovky. Nosná konstrukce je na opěrách uložena pomocí hrncových ložisek. Mezi nosnou konstrukcí a závěrnými zídkami jsou hřebenové mostní závěry.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: Valbek, spol. s r.o.; MDS projekt s.r.o.
Dodavatel: Most Svinary / Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Investor: Královéhradecký kraj
Plány:
Další soubory:
Články: