MVE Přepeře II

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: MVE Přepeře II
Ulice:
Město: Přepeře u Turnova
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Stavba malé vodní elektrárny Přepeře II si klade za cíl vznášet otázky a přimět přemýšlet nad propojením architektury, stavitelství, řemesel a umění při realizaci staveb, nad vztahem člověka k životnímu prostředí či nad šetrným využíváním vodní energie jako obnovitelného zdroje. Zároveň by chtěla na vyvolané otázky přinášet odpovědi a být poselstvím pro budoucí generace.     

Realizace stavby nové malé vodní elektrárny Přepeře II řeší dosud nevyužitý hydroenergetický potenciál jezu na řece Jizeře. Urbanistické a architektonické principy řešení stavby jsou výrazně ovlivněny prostorem, umístěním v původním industriálním areálu a blízkostí jezu s rekreační loukou. Novostavba malé vodní elektrárny vhodně využívá upraveného a zjednodušeného industriálního prostoru bývalé textilky, jejíž částečnou demolicí došlo k prostorovému uvolnění, vylepšení optického kontaktu se sousedním kostel a celkové estetizaci. Přiblížení rekreačnímu účelu má zprostředkovat vize hausbótu. Tato myšlenka je založena na spojení technologie v podzemní části (motor) s nadzemní částí pro již zmiňovaný rekreační účel. Celé řešení je podpořeno materiálově a detailem. Objekt je obložený cedrovými prkny. Na obloženou hmotu navazují nad česlemi dřevěné sloupy a podélně řešené dřevěné krokve. Kotvení sloupů je na atypických kovových patkách. V detailu, který zvýrazňuje vyslovenou myšlenku, je řešeno zábradlí, betonové schodiště, kruhové okenní otvory a vstupní dveře do elektrárny. Jedná se o jednotný celek řešený s úmyslem citlivého dotvoření prostoru, který postupem doby mění industriální účel na polyfunkční.     

Stavba malé vodní elektrárny vás zaujme již z dálky, přesto s pokorou nechává vyniknout dominantní scenérii stávajícího kostela v pozadí, která se po mnoha letech vrací zpět pohledu pozorovatelů. Je to ale zároveň i stavba, která Vás uklidní pohodovou letní atmosférou, klidem a romantikou chvil strávených na hausbótu u vody pohupujícího se na její hladině. Přijdete-li blíže, tak Vás poctivé stavební provedení bude dále hýčkat a pocit pohody umocňovat. Budete-li se chtít stavby dotknout, tak si uvědomíte, kolik je zde promyšlených řemeslných detailů, provedených s jediným cílem a tím je dokonalost realizace celé stavby. Vstoupíte-li dovnitř, tak se ocitnete ve Světě vody ztvárněném Heshamem Malikem – starodávné krajině, egyptském chrámu, v jehož středu, jako srdce v těle tepe vodní turbína.  Nad vodou plnou ryb poletují ptáci, pradávná vodní kola nabírají vodu a staroegyptští králové a bohové vyprávějí své příběhy. Celý prostor je naplněn zlatavým světlem, hloubkou a mihotáním modré, sytostí červené a vážnosti černé.  Během okamžiku se stanete součástí prostoru, v kterém nebudete vnímat čas. Podvědomě se opět budete chtít stavby dotknout, zachytit alespoň na chvíli neskutečný svět kolem vás. A pokud tak skutečně učiníte a položíte ruku na postavy na stěnách, budete jistě alespoň na chvíli věřit, že jsou skutečné.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: ŠONSKÝ architects s. r. o.
Projektant: VAK projekt s.r.o.; HYDROPOL Project & Management a.s.
Dodavatel: Akcent Bohemia, a.s.
Přihlašovatel: Akcent Bohemia, a.s.
Investor: GIVERNY, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: