73. Provozní areál TECHPLAST, Česká Třebová

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Provozní areál TECHPLAST, Česká Třebová
Ulice:
Město: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
Počet hlasů: 476

Popis objektu:

Stavba provozního areálu byla navržena ve stávajícím nevyužívaném průmyslovém areálu Křivolík na západním okraji města Česká Třebová, při výjezdu na Litomyšl. Investor chátrající areál koupil s cílem přemístit sem výrobu ze svého stávajícího výrobního areálu poblíž centra města, který již kapacitně a logisticky nedostačoval jeho potřebám, nebylo možné jej dále rozšiřovat a nebyl zde vhodný ani z hlediska funkčního využití širšího okolí.

Cílem bylo v tomto areálu vybudovat moderní výrobní závod pro lisování plastů s odpovídajícími prostory pro vlastní výrobu, skladování, administrativu a zázemí zaměstnanců. Současně bylo nutné vybudovat nové dopravní napojení na silnici II. třídy, areálové komunikace, manipulační plochy a plochy pro parkování. Zásadním faktorem pro celkovou urbanistickou koncepci byla i skutečnost, že areál je situován ve svažitém pozemku, což se odráží v návrhu výškového osazení objektu vč. jeho podlažnosti a na něj navázaného dopravního řešení.

Funkční určení objektu je průmyslová stavba pro výrobu a skladování. Objekt je rozdělen na třípodlažní administrativní část se zázemím zaměstnanců a technickým zázemím objektu, jednopodlažní část pro výrobu s doplňujícími provozy a jednopodlažní část skladů.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Karel Šrámek
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: Josef Škrkoň - Techplast, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: