SPŠ TOS Varnsdorf – konverze

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: SPŠ TOS Varnsdorf – konverze
Ulice: Říční 1774
Město: Varnsdorf
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

HLAVNÍ IDEOU NÁVRHU BYLO VYTVOŘENÍ OBJEKTU PRO VZDĚLÁVÁNÍ S PRŮMYSLOVÝM CHARAKTEREM A UNIKÁTNÍ ATMOSFÉROU, BLÍZKOU SKUTEČNÝM VÝROBNÍM PROSTORŮM A PROCESŮM, S MÍSTY PRO SETKÁVÁNÍ STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A ODBORNÍKŮ FIRMY. ŽÁCI SE TAK OCITAJÍ V INSPIRATIVNÍM PROSTŘEDÍ, BLÍZKO SKUTEČNÉ PRAXI VE STROJÍRNĚ TOS VARNSDORF.

Koncept stavby se opírá o vestavbu nové struktury do existujícího dvojhalí – vkládá jednotlivé bloky nových funkcí, definujících nové prostory. Hmotové řešení je lineární – na dvojhalí navazuje příčné a podélné křídlo, které jej obepíná. Výraz objektu definují jednoduché linie a průmyslové materiály, evokující strojní výrobu - stříbrný kov, horizontální linie černých oken, bílá hladká omítka, nerezová typografie. Výrazným prvkem je do hmoty horizontálně prolomený hlavní vstup s průhledem napříč objektem. Z hlavní fasády vystupuje do předprostoru objektu panoramatické okno kanceláře vedení školy.

Těžištěm vnitřní dispozice je centrální halový prostor s oranžovým amfiteátrem, sloužícím odpočinku, setkávání a přednáškám. Dále navazují odborné učebny s variabilním dělením prostorů, svým uspořádáním blízké skutečným výrobním prostorám. V navazující části je navržena sportovní hala se zázemím. Centrální halový prostor je lemován galeriemi, které jej propojují s blokem kmenových učeben, jejichž vstupy jsou akcentovány oranžovými nikami. Součástí je ze vstupní haly přístupná jídelna s výdejnou jídel pro žáky a pedagogy, orientovaná velkoformátovým prosklením do přírodního prostředí. V navazujícím příčném křídle se nachází zázemí pro pedagogy a vedení školy. V nejvyšším podlaží jsou navrženy specializované učebny.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Kristýna Bednářová
Projektant: DOMYJINAK, s.r.o.
Dodavatel: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Přihlašovatel: DOMYJINAK, s.r.o.
Investor: TOS VARNSDORF, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: