76. Společenské centrum Nupaky

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Společenské centrum Nupaky
Ulice:
Město: Nupaky
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 3619

Popis objektu:

Objekt se nachází na hranici mezi komerční a obytnou zónou. Od obytné zóny je oddělen pásem zeleně. Tvar budovy je přizpůsoben trojúhelníkovému tvaru pozemku. Pozemek má poměrně dynamickou morfologii, která byla využita při osazení budovy, díky tomu se nekříží jednotlivé provozy v budově. Výška budovy od ulice je 12 m, budova se ale zvedá směrem ke špici a pozemek naopak klesá, tudíž je objekt v nejužším místě vysoký 16 m nad okolní terén.

Severovýchodní fasáda, která je otočená do zeleně a k obytné zóně je rozdělena na několik postupně ustupujících ploch, čímž získala menší měřítko. Na této fasádě je také umístěn hlavní vstup do objektu pro návštěvníky centra. Hlavní vstup je tedy orientován směrem k městu. Vzhledem k morfologii terénu se vstupuje přímo do 2.NP, kde je umístěna kavárna (recepce). Budova z této strany působí nižším dojmem, naopak jihozápadní fasáda otočená k průmyslové zóně je jednodušší, přizpůsobená měřítku průmyslových hal.

Bílá fasáda objektu je členěna úzkými vysokými okny. Dochází zde k cílenému kontrastu materiálů – bílé matné omítky a lesklého tmavého zasklení. V interiéru je kontrastu docíleno střídáním světlých prostor sálů a tmavých místností sociálního zázemí a baru.

Z ulice Průběžná je vjezd na pozemek s několika parkovacími stáními pod budovou a vstupem pro zaměstnance v 1.NP a bezbariérový vstup do objektu. Návštěvníci přicházející po ulici Průběžné prochází schodištěm pod budovou, které je dovede k hlavnímu vstupu. Cesta pokračuje podél objektu a vytváří terénní schodiště, které může sloužit jako venkovní hlediště pro menší pódium v úrovni nejnižšího podlaží a dále pokračuje do centra města.

Budova je vnitřním schodištěm rozdělena na širší jihovýchodní a užší severozápadní část. Stropy v obou částech jsou posunuty o polovinu podlaží. V jihovýchodní části je umístěn hlavní sál, v severovýchodní části menší sály a kanceláře.

Na fasádě orientované do ulice je podsvícený nápis Společenské centrum Nupaky a vykonzolovaná ocelová konstrukce, která představuje znak města v podobě klíčů.

Hlavní víceúčelový sál slouží pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Prostor je rozdělen na dvě podlaží, v přízemí se nachází hlavní víceúčelový sál se zázemím, které je odděleno velkoplošnými posuvnými akustickými panely. V druhém podlaží se nachází galerie, která je dostatečně prostorná pro sedící diváky a zároveň zde zbývá prostor pro pořádání výstav. Vstup do sálu je přes kavárnu (recepci) oddělenou skleněnou příčkou. Druhý přístup je umožněn po vnitřním schodišti přes galerii. Z galerie je opět přes celoprosklenou stěnu přístup do baru, který se využívá v době konání akcí.

Objekt nabízí i prostory s komerčním využitím, například pro menší gastro služby nebo kosmetické služby přístupné přímo z ulice Průběžné.

V prostorách byl kladen důraz na kvalitní prostředí pro pořádání akcí, čehož bylo dosaženo návrhem výkonné vzduchotechniky, prosklenými částmi stěn a stropu s možností zastínění a důrazem na řešení akustických opatření.

 

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: DESIGN4FUNCTION s.r.o.
Projektant: DESIGN4FUNCTION s.r.o. ; ATELIER POLEDNE
Dodavatel: ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
Přihlašovatel: DESIGN4FUNCTION s.r.o.
Investor: Obec Nupaky
Plány:
Další soubory:
Články: