79. Zařízení na Energetické Využití Odpadu (ZEVO) Plzeň

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Zařízení na Energetické Využití Odpadu (ZEVO) Plzeň
Ulice: Chotíkov 492
Město: Chotíkov
Kraj: Plzeňský
Počet hlasů: 989

Popis objektu:

Stavba s názvem ZEVO Chotíkov (Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov – dále ZEVO) představuje provoz, který využívá energii získanou spalováním směsného komunálního odpadu (SKO) k produkci tepelné energie pro potřeby CZT města Plzně a elektrické energie dodávané do rozvodné sítě.

Hmota výrobního objektu z vnějšího prostoru působí jako celek. Obvodový plášť jednotlivých objektů je řešen rozdělením podle zvoleného provedení fasád jako pohledový beton, zateplovací kontaktní systém s  omítkou, finální jemnozrnná strukturální omítka, fasádní sendvičový metalický panel, ocelové lamely. Dalšími prvky fasádního pláště jsou viditelné ocelové konstrukce, sloupy, oplechování podhledových ploch u střešního pláště, provedení oken, vrat a dveří a výrazným ztvárněním přesahů střechy, zaoblenými tvary stavby jak ve stěnách, tak i ve střeše.

Celkový vzhled celé stavby ZEVO Plzeň vychází z architektonické studie společnosti Bankovní stavby, a.s. z 02/2011 s respektováním vnitřních dispozic technologie.

Směsný komunální odpad (SKO) je do ZEVO dovážen ve sběrných a velkoobjemových vozech a je skladován v uzavřeném, odsávaném bunkru.

Jeho termické zpracování probíhá na roštovém zařízení a uvolněná tepelná energie je využívána v přiřazeném parním kotli pro výrobu páry. Pára se využívá v kondenzační turbíně s regulovaným odběrem. Energie uvolněná expanzí páry v turbíně je přeměněna v generátoru na energii elektrickou, která je vyvedena přes transformátor do distribuční sítě. Pára z regulovaného odběru se používá ve výměníkové stanici pro výrobu horké vody, která je dodávána do sítě CZT Plzeňské teplárenské.

Spaliny jsou čištěny za použití kombinované metody s použitím tkaninových filtrů, dvoustupňové pračky spalin a katalytického reaktoru na rozklad oxidů dusíku tak, aby byly dodrženy velmi přísné emisní limity. Současně je celý proces navržen tak, že je bezodpadový z hlediska odpadních vod, které jsou likvidovány v rozprašovací sušárně. Vyčištěné spaliny budou odváděny do ovzduší komínem o výši 80 m.

Zachycené pevné odpadní produkty z čištění spalin (škvára, popílek a reakční zbytky z čištění spalin) jsou skladované v samostatných zásobnících a následně jsou odváženy na určenou skládku, nebo k případnému dalšímu využití a zpracování.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: CHEMOPRAG, s.r.o.
Dodavatel: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Přihlašovatel: Plzeňská teplárenská, a.s.
Investor: Plzeňská teplárenská, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: