Hala denního ošetření a očištění DEPO Brno

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Hala denního ošetření a očištění DEPO Brno
Ulice: Hlinky 64/151
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

I když jde o utilitárně racionální provozní objekt pro očištění a ošetření vozů tramvají před jejich odstavením do následujícího dne, přesto se jedná o významný architektonický objekt, který v Alejové ulici vytváří 117 metrů dlouhou fasádu, respektive silně ovlivňuje tvář dopravního podniku ve veřejném prostoru.

Objekt je koncipován do průjezdného hranolu, který je pokryt členitou fasádou tříštící hluk od projíždějících souprav po sousední tramvajové trati. V rámci hmoty je umístěné pouze jedno okno, které je na konci celého pracovního procesu, jehož produktem je očištěná a ošetřená tramvaj. Protože celý pracovní proces probíhá do pozdních nočních hodin, bude toto okno zářit do setmělé ulice a vypovídat příběh o tom, že zatímco ostatní již skončili svůj pracovní den, tady se stále pracuje, aby bylo vše připraveno pro nový den.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: David Kudla, Tomáš Fries, Filip Malý
Projektant: dkarchitekti, s.r.o.
Dodavatel: Společnost Pisárky, hala vozovny / FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.; Dopravní stavby Brno, s.r.o.; IMOS BRNO, a.s.
Přihlašovatel: dkarchitekti, s.r.o.
Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: