83. Kostel bl. Restituty Brno - Lesná

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Cena mediálního partnera časopisu ASB v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Kostel bl. Restituty Brno - Lesná
Ulice:
Město: Brno - Lesná
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 268

Popis objektu:

Místo stavby kostela leží v jádrové oblasti sídliště Brno Lesná. Zástavbu zde tvoří vysoké obytné panelové domy, převážně deskové. Kostel zde nemůže konkurovat okolním stavbám panelových domů svou velikostí. Proto je výrazově velmi  jednoduchý, geometricky elementární a proto čitelný. Má velké měřítko, tím se vymyká okolním bytovým blokům a vytváří dominantu jiné úrovně. Urbanistické řešení vychází z  širšího kontextu (jednoduchých linií a logiky sídliště Lesná) a z danosti nejbližšího okolí (již stojící budova společenského centra). Na daném pozemku je vytýčeno obdélné plato  jako sakrální okrsek. To explicitně vymezuje nástupní a rozptylový prostor kostela a sociologicky jasný poloveřejný prostor. Na tomto platu jsou tři základní hmoty – kostel, věž a společenské centrum. Stávající centrum je obdélné, věž trojúhelná, kostel kruhový, jeho geometrie je posunuta směrem od profánního k sakrálnímu, symbolizujícímu jeho odlišnost a posvátnost. V tomto místě se tak stýkají dvě odlišné geometrie – racionální geometrie sídliště a emočně výrazná geometrie sakrální stavby.

Hmoty kostela a věže mají svůj urbanistický význam. Věž je dominantou, k níž směřuje pohledová osa a nástup od parkoviště, kostel a vstup do něj je potom jasným dominantním místem na vlastním vyvýšeném platu. Nástupní plato je vyzdviženo nad okolní terén tak, že umožňuje plný kontakt diváka z plata ven, vytváří však fyzickou zábranu v opačném směru. Přístup na něj je možný ze dvou míst – směrem od parkoviště bezbariérově a přímo v ose nástupu do kostela schodištěm. Tato přístupová místa jsou opatřena brankami. Mimoto je plato samozřejmě propojeno se stávajícím duchovním centrem. Plato je obklopeno dlouhým květníkem a je na něm kruhový pahorek, symbolicky znázorňující zahradu na Olivetské hoře.

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Marek Jan Štěpán
Projektant: Atelier Štěpán
Dodavatel: JB stavební
Spoluautor: Vanda Štěpánová, František Brychta, Jan Vodička, Martin Kopecký
Přihlašovatel: Atelier Štěpán
Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná
Plány:
Další soubory:
Články: