Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha - Barrandov

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2021
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha - Barrandov
Ulice: ul. Grussova 1274/6
Město: Praha 5
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Kostel je soudobou stavbou s řadou progresivních a přitom zcela účelných prvků, proto i konstrukční řešení je provedeno moderní technologií.I přes soudobé tvarosloví ale čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku. Prostý pravoúhlý půdorys oživují tři oblé prvky – půlkruhový závěr lodi, válcovitý světlík  v křížení lodí nad oltářem a kaple. Prvky kruhu představují nekonečno, ducha, harmonii, plné pravoúhlé stěny pak charakterizují jistotu, řád a stabilitu. Bílá barva exteriéru (i interiéru) je znakem čistoty, pro jejich podtržení a odlišení od běžných staveb jsou všechny omítky v co nejhladším provedení – ve všech prostorách pouze gletované.

Vrcholem symboliky je lesklým kovem zlaté barvy obložený světelný prstenec nad oltářem, přinášející světlo (faktické i významové) do prostoru presbyteria. Zlatý kruhový prvek dále odkazuje ke kopulím nad křížením lodí historických křesťanských chrámů, je otevřenou branou k nebesům, nebeskému Jeruzalému.

Výškové osazení umožnilo situování celého komunitního centra pod chrámovou loď, což kostel příjemně vyzdvihuje nad okolní terén a dodává mu na potřebné monumentalitě. Vyrovnání výškového rozdílu je pomocí výrazného předloženého schodiště, po němž věřící stoupají ke dveřím chrámu Páně, zatímco do komunitního centra je vstup od cesty procházející vnitroblokem. Podél severní strany tedy vede mírně stoupající parková cesta, kde se vzdáleností od ulice zároveň klesá význam jednotlivých částí objektu v logickém pořadí kostel – komunitní centrum – kavárna.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: JAKUB ŽIŠKA, PAVEL ŠMELHAUS
Projektant: ATELIER Žiška , s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha - Hlubočepy
Plány:
Další soubory:
Články: