INTERIÉR - MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA, Liberec

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: INTERIÉR - MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA, Liberec
Ulice: Masarykova 437/11
Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Interiér muzea a řešení expozic je nedílnou součástí rekonsruovaného objektu.Cílem modernizace nebylo pouze rozšíření a zpřístupnění muzejní sbírky celé expozice, ale součástí zadání bylo také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která v prvé řadě zdůrazní a hlavně ochrání exponáty a vlastní budovu, ale také zajistí potřebný hygienický, klimatický a tepelný komfort pro návštěvníky.  Dalším cílem bylo stavebními úpravami zamezit nežádoucímu křížení návštěvnického provozu se zaměstnaneckým a zlepšit pohyb osobám s omezenou schopností pohybu. Forma expozic je cílena na celé spektrum návštěvníků počínaje předškolními dětmi až po seniory. Vzhledem k tomu, že je budova nemovitou kulturní památkou, bylo architektonické řešení plně podřízeno historické hodnotě budovy.

V rámci modernizace došlo k dispozičním změnám a změnám v uspořádání stálých expozic (Uměleckohistorická expozice  a Expozice přírody Liberecka ) , přemístění pokladny s vrátnicí, vybudování zaměstnaneckého výtahu a hygienického zázemí pro zaměstnance i veřejnost. Na základě požadavku zvýšení expoziční plochy byly navrženy patrové vestavby, které stávající prostor rozdělují na další potřebné výstavní prostory a plochy. Jedná se o ocelovou konstrukci, opláštěnou sádrokartonovými deskami ve dvou vrstvách s barevným nátěrem. Svislé nosné konstrukce vestavby jsou navrženy z ocelových uzavřených profilů. Každá z vestaveb je atypická jak konstrukčním řešením, tak prostory, které vytváří – vznikají otevřená patra nebo uzavřené místnosti uvnitř vestavby. Ve vstupním oktogonu a zadní části hlavního sálu (kaple) je navržena v rámci bezbariérových úprav zdvojená skleněná podlaha včetně skleněného zábradlí, vyrovnávacích ramp a schodů.  Konstrukčně se jedná o lepené sklo s vrchní kalenou vrstvou.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Karel Musil, Daniela Maxová, Barbora Ordáňová, Matouš Cahák
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: Liberecký kraj
Plány:
Další soubory:
Články: