Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.
Ulice: Pedopsychologická ambulance - Nemocnice Tábor
Město: Tábor
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Stavba je umístěna v okrajové, klidové části nemocnice v Táboře, s vazbou na výraznou hmotu vzrostlé zeleně sousedních lesních partií.Opticky budova komunikuje průhledem příjezdové komunikace s hlavním vstupním prostorem nemocnice.

Stavba je umístěna v Jižní části areálu Nemocnice Tábor, s optickou vazbou, hlavně v zimních měsících na panorama historického jádra města. Součástí dokumentace DUR byl i průkaz zapojení novostavby Psychiatrie do panoramatu města.

Monolitický železobetonový skelet - primerní konstrukce, doplněná o prvky suché výstavby - sekunderní konstrukce.

Typologický druh stavby: Stavby pro zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, léčebné lázeňské budovy)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jan Hochman - Atelier H1
Projektant: Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1 architektonická kancelář
Dodavatel: Pradast spol.s.r.o.
Přihlašovatel: Nemocnice Tábor, a.s.
Investor: Nemocnice Tábor, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: