Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. v Praze 10 – Hostivaři

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. v Praze 10 – Hostivaři
Ulice: K Pérovně 945/7
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Nová hala SO.101 je přibližně obdélníkového půdorysu a v západní části je umístěna přístavba o rozměrech. Vzhledem ke svažitosti terénu a nutnosti expedice, je umístěno podzemní podlaží. Hlavní hala má plochou střechu a je výšky +13,53m po atiku a navazuje tím na atiku stávající haly. Atika přístavby je na úrovni +5,01m. Úroveň podzemního podlaží je na 4,75m od podlahy v 1NP.

Nosná konstrukce haly je železobetonový montovaný skelet založený na vrtaných pilotách, střecha je

provedena z prefabrikovaných železobetonových plnostěnných vazníků.

Střecha je doplněna střešními světlíky pro osvětlení haly. Střecha je dále doplněna o odvodní ventilátory pro ZOTK. Obvodový plášť je tvořen vodorovně kladenými sendvičovými panely s výplní z minerální vlny.

Panely jsou kotveny k nosným ŽB fasádním sloupům. Fasádu doplňují pásová okna a zásobovací sekční vrata.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: Rota Group a.s.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: