Hotel Essence - rekonstrukce stávajícího objektu Senovážné náměstí 27 na hotel

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Hotel Essence - rekonstrukce stávajícího objektu Senovážné náměstí 27 na hotel
Ulice: Senovážné náměstí 870/27
Město: Praha 1
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

V květnu 2017 byla zahájena přestavba a kompletní rekonstrukce více než 100 let starého původně bytového zděného objektu na Senovážném náměstí v Praze 1 nedaleko Jindřišské věže. Objekt se po přestavbě stal čtyřhvězdičkovým hotelem, který provozuje mezinárodní řetězec Best Western Premium. Rekonstrukce byla dokončena na jaře 2020.

Rekonstrukce historického objektu, který se nachází v městské památkové rezervaci, podléhal dozoru Národního památkového ústavu, který dohlížel na zachování původních hlavních vnějších architektonických prvků, jako jsou uliční fasáda a okna, dveře a vrata v přízemí nebo tradiční řešení průjezdu včetně dlažby.

Stavba zahrnuje jedno podzemní a šest nad­zemních podlaží, prostornou recepci, kuchyň a restauraci, společenské a přednáškové sály, saunu, a 54 hotelových pokojů

Rekonstrukce objektu, který se skládá z původního uličního domu, spojo­vacího krčku a novodobého dvorního domu, probíhal v několika fázích. Nejdříve bylo potřeba objekty odlehčit vybouráním nenosných konstrukcí. Poté byla provedena statická bourání a současně bylo vytvořeno pro nově budovaný suterén pod spojovacím krčkem velké množství podchycovacích a zajišťovacích prací a konstrukcí. V průběhu těchto prací byl dodatečně podsklepen i původní dvůr vedle spojovacího krčku. Po dokončení železobetonu nového suterénu bylo nutné vytvořit zvýšení nadpraží nad vchodem do recepce ze dvora, po celé délce dvora.

Práce na historizující uliční fasádě byla velmi specifická. Po vsazení nových historizujících oken se nejdříve musela samotná fasáda z lešení dokona­le opravit v ně­kolika vrstvách originálními německými fasádními maltami a štu­ky značky KEIM do vzhledové podoby okolní neoklepávané fasády.

Vnitřní uspořádání objektu je tvořeno převážně sádrokartonovými příčkami a sádrokartonovými požárními podhledy. Technické zabezpečení zajišťují mimo jiné dvě strojovny vzduchotechniky a centrální kotelna. Vytápění pokojů je zajištěno radiátory, v doplňkové míře klimatizačními fancoily. Progresivně byla použita pro nouzový elektrický provoz soustava záložních back-up baterií s řídící jednotkou.

Architektonicky nejpozoruhodnějšími prostory objektu jsou zrcadly opatřená recepce, dále stylová restaurace, dvůr se zelení a také průchod z ulice do dvora.

Typologický druh stavby: Stavby pro dočasné a rekreační ubytování (hotely, ubytovny, koleje, penziony)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Jan Karásek, Jonáš Krýzl, Tomáš Novotný
Projektant: KAVA spol. s r.o.; Bc. Barbara Javůrková - Atelier JL
Dodavatel: Průmstav, a.s.
Spoluautor: Josef Zeman
Přihlašovatel: Průmstav, a.s.
Investor: Sapanova, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: