Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK
Ulice: Pátkova 2137/5
Město: Praha 8
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Martin Klimecký
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: AED project, a.s.
Investor: Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií
Plány:
Další soubory:
Články: