Základní umělecká škola v Liberci

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 1995
Soutěže: Stavba roku 1995
Zkráceně: Základní umělecká škola v Liberci
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

V rámci přestavby Frýdlantské ulice bylo na malém náměstí vybráno místo pro novostavbu umělecké školy. Místo s půdorysem ve tvaru hodně protáhlého lichoběžníku, s velkým výškovým rozdílem. Dovolilo to nápaditě upravit parter kolem zachovaného košatého stromu, jako by už sem škola vysunovala své tvořivé prostředí. Do náměstí je stavba nejužší a na nejvyšším bodě. Má díky tomu jen velmi úzké průčelí, prolomené hlubokou prosklenou střední nikou nad vstupem, s daleko vysazenou lákající markýzou. Boční stěny dávají najevo školní charakter, jsou členěny velkými okny učeben a ateliérů, v posledním podlaží, kde již nelze spoléhat na stínění okolními domy, jsou okna chráněna vodorovnými lamelami. Zadní fasáda je široká, s masivní střední vystupující obloukovou „věží“ s vodorovnými okny. Srdcem školy je vysoká ústřední ochozová hala. V přízemí jsou do ní orientovány učebny pohybové výchovy, které se sem dají otevřít celými stěnami, takže vzniká ojedinělý prostor pro nejrůznější využití; dva volně osazené výtahy jezdící po široké čelní stěně vytvářejí dojem svérázné pohyblivé plastiky. V zadní části je velký víceúčelový (i když nejčastěji koncertní) sál, propojitelný až do haly, a nad ním zkušebna (se vším, co k ní naleží) i pro proslulý pěvecký sbor Severáček. Konstrukce: železobetonový skelet s výplňovým zdivem z plynosilikátů

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Plány:
Další soubory:
Články: