PARK Malinová - Chrpová

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2012
Soutěže: Stavba roku 2012
Zkráceně: PARK Malinová - Chrpová
Ulice: Chrpová ul
Město: Praha 10
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Původní koncept parku byl páteří celého Zahradního Města a měl délku několika městských bloků. Tento koncept byl porušen výstavbou tenisových kurtů a klubovny příčnou ulicí Fialková. Návrh parku: pak sceluje a navrací mu původní městský a pobytový charakter. Do parku je vloženo „náměstí“ jako zpevněná pobytová plocha s podélným vodním prvkem-bazénem. Na hranách náměstí v ose tohoto prostoru jsou umístěny dvě vysoké brány – Sally Terreny, které vizuálně organizují prostor a nabízejí místo pro setkání a ochrany před deštěm. Rovina parku je doplněna nízkými pahorky v místech hájků a asfaltovou vlnou pro cyklistiku a bruslení. K ploše náměstí přiléhají dvě dětská hřiště a bludiště. Pěší velká „klávesnice“ složená z betonových panelů. Podél ulic jahodová a jabloňová jsou navrženy větší mlatové plochy s novými alejemi.

Typologický druh stavby: Veřejná prostranství (náměstí, parky), krajinné úpravy
Kategorie: Novostavba
Autor: Šafer Hájek Architekti s. r.o.
Ing. arch. Jaroslav Šafer
Ing. arch. Oldřich Hájek
Ing. arch. Laco Fecsu
Ing. arch. Olga Rosová - Kostřížová
Jakub Koníř
Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: sdružení Gardenline s.r.o. a Syner, s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Tomáš Roučka
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing Karel Chlupáč
Ing. Tomáš Volný
Přihlašovatel: Šafer Hájek Architekti s. r.o.
Investor: Městská část Praha 10
Plány:
salla terena
sirsi vztahy
situace
vodni prvek
Další soubory:
Články: