PŘIHLASTE VAŠI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI KRAJŮ A OBCÍ, JEJÍ ZMĚNY, ÚZEMNÍ STUDIE, DALŠÍ URBANISTICKÉ STUDIE A PROJEKTY ŘEŠÍCÍ VĚTŠÍ I MENŠÍ CELKY, A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ DO JIŽ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY A ZÍSKEJTE SYMBOLICKÉ KŘIŠŤÁLOVÉ RAZÍTKO!

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2023

Podmínky soutěže UPR 2023

Přihláška UPR 2023

Registrace UPR 2023

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Vypisovateli soutěže jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 31. 3. 2023!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště.

Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Více podmínky soutěže ZDE