Stavba roku Středočeského kraje 2012 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 21
1. Mladá Boleslav, ČOV-intenzifikace

IIntenzifikace mechanicko-biologického stupně a kalového a plynového hospodářství ČOV Mladá Boleslav I: - Stavební a technologická rekonstrukce nádr...

Autor: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Dodavatel: Sdružení společností VCES - SKANSKA Mladoboleslav...
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Jan Hnilička
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Ladislav Sommer
Přihlašovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Vodovody a kanalizace Mladá...
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Počet hlasů: 10
2. Centrum Černošice

Výstavba nového náměstí přímo v centru menšího města, uprostřed stávající zástavby, koexistence bytů, obchodů, služeb, vytváří funkční celek a vznikl...

Autor: Šafer Hájek Architekti s. r.o., Ing. arch. Oldřic...
Dodavatel: IBS - ROKAL, s.r.o.
Přihlašovatel: IBS - ROKAL, s.r.o.
Investor: IBS - ROKAL, s.r.o.
Počet hlasů: 97
3. Mělník, revitalizace náměstí Míru

Obnova historického charakteru náměstí, zvýraznění kruhové studny, nyní vyznačena bronzovým prstencem, zakryta sklem, kruhový motiv se šíří v dlažbě ...

Autor: Ing. arch. Petra Zajíčková
Projektant: PONTEX spol. s r.o.
Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa
Stavbyvedoucí, aut. os.: Jaroslav Fiala
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jindřiška Čamrová
Přihlašovatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa
Investor: Město Mělník
Počet hlasů: 11
4. Endoskopie bez utrpení

Projekt řešil úpravu stávající vyšetřovny na dospávací pokoj a vybudování nové recepce v chodbě při vstupu na oddělení gastroenterologie. Nákup moder...

Autor: Ing. arch. Leo Provaz, Ing. Zdeněk Dobiáš, SATER...
Dodavatel: Hospimed, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středoče...
Investor: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středoče...
Počet hlasů: 4466
5. REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

Rekonstrukce obloukového kamenného mostu s vodním příkopem, který byl součástí středověkého opevnění města Slaný. Součástí stavby byla rovněž rekonst...

Autor: Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc, ÚZEMNÍ PL...
Dodavatel: POHL CZ, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Karel Biskup
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jan Mrzílek
Přihlašovatel: POHL CZ, a.s.
Investor: MĚSTO SLANÝ
Ocenění: Titul Stavba roku Středočeského kraje v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 77
6. Stavební úpravy v rámci projektu Metalová cesta Ml

Stavební úpravy interiéru infocentra vč.vybavení – laminátový pult, prosklené stěny, polyvinylová fólie ve tvaru víru, skleněná lávka, fototapety vel...

Autor: Architektonický atelier Tomáš Adámek, Archa, arch...
Dodavatel: CGM Czech a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. arch. Jan Jaroš
Přihlašovatel: CGM Czech a.s.
Investor: Kultura města Mladá Boleslav a.s.
Počet hlasů: 6
7. Jídelna I. ZŠ Rakovník

Budova jídelny I. ZŠ v Rakovníku se nachází v centrální části historické zóny města. Slouží potřebám I. ZŠ, II. ZŠ a Gymnázia Zikmunda Wintra, které ...

Autor: Ing. arch. Karel Zuska, Ing. arch. Kamil Gasseldo...
Dodavatel: Rekomont, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Jiří Frolík
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. arch. Karel Zuska, Ing. Monika Tipková
Investor: Město Rakovník
Počet hlasů: 449
8. Lávka přes řeku Berounku v Berouně

Lávka přes Berounku pro cyklisty a pěší je součástí cyklostezky „Po stopách českých králů“. Jedná se o ocelovou visutou konstrukci s dolní mostovkou...

Autor: Novák a partner, s.r.o., inženýrská projektová ka...
Projektant: Novák a partner, s.r.o., inženýrská projektová ka...
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Milan Svoboda
Přihlašovatel: SMP CZ, a.s. za Sdružení SMP CZ - STRABAG a město...
Investor: Město Beroun
Počet hlasů: 774
9. Zručský zámek ožívá - II. etapa

Celková obnova areálu zámku ve Zruči nad Sázavou a jeho zpřístupnění pro turistický ruch. Jedná se o památkovou obnovu hlavní zámecké budovy včetně p...

Autor: Archatt Památky spol. s r.o., Ing.arch. Petr Řeho...
Dodavatel: Archatt Památky spol. s r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Jiří Řehořka, Martin Zedníček, Radek Zoňa
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing.arch. Petr Řehořka
Investor: Město Zruč nad Sázavou
Počet hlasů: 8
10. Centrum akutní medicíny

Výstavbou centra akutní medicíny v Oblastní nemocnici Kladno reagovala nemocnice na změnu spektra nejčastějších onemocnění. Pro pacienty i personál C...

Autor: DOMY, spol. s r.o. architektonický a inženýrský a...
Dodavatel: Sdružení MPEH, vedoucí člen sdružení Metrostav a....
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Martin Koch
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. arch Jan Topinka, Ing. arch. Michal Juha , ...
Přihlašovatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středo...
Investor: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středo...
Počet hlasů: 33
11. Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

Výstavba JZ části Pražského okruhu v délce 23 km, která se stává ze 3 částí - SOKP 512, SOKP 513, SOKP 514

Autor: Pragoprojekt, a.s., VALBEK, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení 512:Dálniční stavby Praha, a.s., ved. úč...
Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska CZ a.s., STR...
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2011
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2011
Cena veřejnosti Pražské stavby 2011 v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 2
12. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Rekonstrukce - přestavba křižovatky

Autor: Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., ...
Dodavatel: STRABAG a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Jáchym Kopřiva
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Karel Nejedlý
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Počet hlasů: 2
13. Rekonstrukce mostu a opěrné stěny

Rekonstrukce mostu a opěrné stěny

Autor: PONTEX, s.r.o.-AO, Ing. Martin Vavřena
Dodavatel: STRABAG a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Alexandr Liga
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Martin Vavřena
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Počet hlasů: 128
14. PIVOTEL MMX

soukromý minipivovar s restaurací a venkovní terasou a hotelem s 57 lůžky leží při turisticky frekventované komunikaci Praha - Karlštejn. Budovu, jež...

Autor: Ing. arch. MgA. Michal Motyčka
Projektant: HABENA s.r.o.
Dodavatel: FORTIS Bohemia s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Tomáš Albrecht
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Zdeněk Veselý
Přihlašovatel: GLOBALICA a.s.
Investor: GLOBALICA a.s.
Počet hlasů: 67
15. Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra měst

Rekonstrukce ulic v historickém jádru města kutná Hora - obnova povrchů v historizující podobě. Revitalizace parku v průčelí chrámu sv. Barbory.

Autor: Ing. Miroslav Ondrák
Projektant: Ing. Miroslav Ondrák
Dodavatel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Jitka Kabátková
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jiří Kejval
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora
Ocenění: Cena hejtmana v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 117
16. Mníšecký Eden

Bytový dům "ADAM", byl první součástí developerského projektu Mníšecký Eden. projekt je zajímavý moderním řešením, citlivě zasazeným do stávající výs...

Autor: ŠMÉDEK s.r.o., Ing. arch. František Šmédek
Dodavatel: OS real, s.r.o.
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. arch. František Šmédek
Přihlašovatel: GENERAL REALITY a.s.
Investor: OS real, s.r.o.
Počet hlasů: 168
17. Revitalizace Staroměstského náměstí,Mladá Boleslav

Nové řešení náměstí vrací místu funkci městského centra. Na nově vydlážděném prostoru vznikla fontána, interaktivní vodní kaskáda a kovové plastiky.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Michal Hlaváček, Ing...
Projektant: Hlaváček & partner, s.r.o.
Dodavatel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Mojmír Neškudla
Vedoucí projektant, aut. os.: doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
Přihlašovatel: Hlaváček a partner - architekti, s.r.o.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Ocenění: Cena veřejnosti Stavba roku 2011 v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 30
18. OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. MODERNIZACE A DOS

Výstavba dvou nových objektů, budovy C a budovy F, včetně podzemního spojovacího koridoru, souvisejících inženýrských sítí, obslužných komunikací, zp...

Autor: LT Projekt - Puro-Klima, sdružení
Dodavatel: Sdružení Příbram - Metrostav a.s.(vedoucí účastní...
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Vladimír Melichar
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Luděk Tomek
Přihlašovatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Investor: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Počet hlasů: 18
19. Farma Čapí hnízdo

Multifunkční areál Farma Čapí hnízdo vznikl citlivou rekonstrukcí hospodářského statku Dvůr Semtín a dostavbou nových moderních budov.

Autor: SGL PROJEKT s.r.o. - Akad. arch. Jiří Javůrek
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Farma Čapí hnízdo, a.s.
Počet hlasů: 55
20. Rekonstrukce železničního mostu Kolín

Stávající železniční most přes Labe z roku 1910 nevyhovoval svou podjezdovou výškou 4,35 m současným požadavkům na parametry vodní cesty. Byl proto n...

Autor: Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., I...
Projektant: Sdružení VPÚ DECO PRAHA a SUDOP Praha zmocněnec V...
Dodavatel: sdružení Viamont DSP, Eurovia CS a EDS hold zasto...
Stavbyvedoucí, aut. os.: Dipl. Ing. Bedřich Šafařík
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jiří Schindler
Přihlašovatel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: Česká republika Ředitelství vodních cest ČR
Ocenění: Cenu za dopravní infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 184
21. Muzeum Dobrovice

Jedná se o revitalizaci hospodářského dvora pro Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Záměrem bylo využít v maximální m...

Autor: Akad. arch. Vladimíra Axmannová, Ing. Petr Wudy, ...
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1
Stavbyvedoucí, aut. os.: Szmek, Papík, Šubrt, Krkavec
Investor: Dobrovická muzea, o.p.s.
Ocenění: Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 148
22. Věceckotechnický park Roztoky

Čtyřpodlažní vědecký komplex pro účely aplikovaného výzkumu a vědy.

Autor: Architektonická kancelář Daniel Smitka,
Dodavatel: Trigema Building a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Jan Mikuš
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Hugo Jandl
Přihlašovatel: Trigema a.s.
Investor: VTP Roztoky a.s., člen skupiny trigema
Počet hlasů: 59
23. Rekonstrukce městského koupaliště

Městské koupaliště se nachází na západním okraji města Kralupy nad Vltavou, na pravém břehu řeky Vltavy v městské části Lobeček. Volnočasový a sporto...

Autor: ing. Viktor Meduna
Projektant: CODE spol. s r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Město kralupy nad Vltavou
Počet hlasů: 5157
24. NOVÁ RADNICE MILOVICE

KOmpletní přestavba objektu pro účely městského úřadu s oddací síní a jednacím sálem, knihovnou, služebnou městské policie, ordinacemi a klubovnami. ...

Autor: ai5 s.r.o., MgA. Mikuláš Medlík , Mg.A. Přemysl K...
Projektant: Ing. Bohuslav Mansfeld, Ing. Jaroslav Kroupa
Dodavatel: KONSIT a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Lukáš Galert
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jaroslav Kroupa
Investor: MĚSTO MILOVICE
Ocenění: Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 126
25. OBNOVA RYBNIČNÍ SOUSTAVY ČERNÝ KŘÍŽ

Jedná se o znovuvybudování soustavy pěti rybníků. Hlavním účelem je zejména žádoucí akumulace vody v krajině, retenční účinek soustavy a posílení eko...

Autor: Ing. Martin Poláček
Projektant: Ing. Martin Poláček
Dodavatel: PAS PLUS s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. David Bosák
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Martin Poláček
Přihlašovatel: PAS PLUS s.r.o.
Investor: AGRO BIO PRO s.r.o.
Ocenění: Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 5
26. MODERNIZACE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU AN PŘÍBRAM

Předmětem stavby je rekonstrukce původního autobusového nádraží Příbram, kde vznikla nová moderní odbavovací budova vč. služebny městské policie, par...

Autor: dipl. arch. Luis Marques, Ing. arch. Robert Ho...
Dodavatel: NIKA s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Jiří Vandas
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. arch. Robert Hofman
Přihlašovatel: Město Příbram
Investor: Město Příbram
Počet hlasů: 75
27. KAPLE ST. PIERRE

Vzpomínková kaple St. Pierre umístěna u lesní cesty ve volné krajině.

Autor: ATELIER MOZKYT , ing.arch. Rudolf Grimm, Ing. arc...
Dodavatel: STAVAKU s.r.o.
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing.arch. Oliver Kálnássy
Přihlašovatel: ing.arch. Rudolf Grimm
Investor: Jan Maštalíř
Ocenění: Cena za drobnou architekturu v krajině v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 7
28. Obnova historického centra města Vlašim

Cílem projektu je obnovení sociální a urbanisticko-estetické role historického centra a tím přispět ke zlepšení kvality života obyvatel města a zvýše...

Autor: Ing. arch. Ivan Hořejší , Ing.arch. Jan Hořejší, ...
Dodavatel: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Jih
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Vlastimil Ptáček
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. arch. Ivan Hořejší
Přihlašovatel: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER 2H s.r.o.
Investor: Město Vlašim
Ocenění: Cena za nejlepší investiční záměr v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
Počet hlasů: 8
29. Rekonstrukce staré radnice ve Vlašimi

Komplexní rekonstrukce památkově chráněného dvoupodlažního objektu pro Dům dětí a mládeže Vlašim. ze dvora je vytvořena prosklená centrální hala s vl...

Autor: Ing.arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Ivan Hořejší , ...
Dodavatel: SEFIMOTA a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Vladimír Háček
Vedoucí projektant, aut. os.: ing.arch. Ivan Hořejší
Přihlašovatel: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER 2H s.r.o.
Investor: Město Vlašim