Aktuality

Větrání jako součást kvality vnitřního prostředí - 4. odborná konference v Nadaci ABF 5.3.2020 od 10:00

 

Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a ČKLOP

Vás zvou na 4. odbornou konferenci

Větrání jako součást kvality vnitřního prostředí

 

Termín: čtvrtek 5. března 2020, od 10:00 do 16:00 /prezentace 9:30-10:30/

Místo konání: Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

 

Program konference:

Konferenci moderují:  Ing. Jan Bedřich, ČKLOP / Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF

 

Panel A -   Přednášková a diskusní část

/10:00 - 12:30/

1.       Úvod konference - vystoupení zástupců ministerstev

2.       Vliv způsobu větrání na hodnocení energetické náročnosti a kvality prostředí budov dle aktuální legislativy - prof. Ing. Karel Kabele, CSc. a kol., Katedra TZB ČVUT FSv v Praze

3.       Přepracování Konceptu větrání do Technicko-normalizační informace – prof. ing. Frantisek Drkal, CSc., ČVUT, ÚTP

4.       Studie: Nezdravé prostředí ve veřejných budovách - Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ

5.       Diskuse  

 

12:00 – 12.40 přestávka na občerstvení /zajištěno v rámci konference/

 

Panel B – Možnosti systémů řízeného větrání ve školách

/12:40 – 14:00/

1.       Větrací okenní systémy – Ing. Čestmír Jandl, ČKLOP

2.       Větrání škol, realizace a příklady – Martin Jindrák, Centrum pasivního domu

3.       Zkušenosti provozovatele školy s přípravou projektu a postupem realizace s využitím dotace a výběrových řízení – Ing. Rostislav Lád, ředitel Obchodní akademie Česká Lípa

4.       IOT (Internet of things), řídící prvky ve stavbách, oblasti využití (otázka jejich bezpečnosti, přínos pro pohodlí), -   Ing. Jan Včelák, Ph.D., ČVUT, UCEEB

5.       Problematika návrhu, provádění a uvedení do provozu větrání bazénových staveb – Ing. Jan Klečka, Metrostav

 

14:00 – 14.20 přestávka na kávu

 

Panel C - Příklady  dobrých  a oceněných staveb z praxe

/14:20 – 16:00/

1.       Výměna větracího systému v rámci Rekonstrukce historické budovy Národního muzea – ing. Jan Kučera, Metrostav a.s.

2.       Lublaňská ulice, Praha 2 – činžovní dům r. 1905, revitalizace při respektování požadavků památkové péče a systém řízeného větrání – Martin Jindrák, Centrum pasivního domu

Jičín – stavba z roku 1930 - revitalizace na sídlo internetové firmy – Martin Jindrák, Centrum pasivního domu

3.     Stavební konstrukce a technologie pro větrání a vzduchotěsnost včetně představení souboru modelů - doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D., SEVEn, The Energy Efficiency Center

 

 

Pro členy ČKAIT, studenty a pedagogy středních, vyšších odborných a vysokých škol a novináře vstup zdarma.

 

Registrace na konferenci: Ivana Zdráhalová, tel.: 224 229 617; 602 729 781; zdrahalova@abf-nadace.cz

www.stavebniakademie.cz

Zpět