Aktuality

Plavební komora Hořín je Stavbou roku Středočeského kraje 2022

 

Tisková zpráva Nadace ABF 29.9.2022

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022, sedm nominací na titul, Cena hejtmanky Středočeského kraje a devatenáct dalších cen, bylo uděleno na slavnostním vyhlášení 9. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022, které se uskutečnilo ve čtvrtek 29. září 2022 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili vedle hejtmanky Petry Peckové také náměstci hejtmanky a radní Středočeského kraje, tradičně pak zástupci všech vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. V refektáři Středočeské galerie v Kutné Hoře byly stavby představeny unikátními filmovými spoty. Večerem osobitým způsobem provedla herečka Martina Preissová.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2022 získal Ing. arch. MgA. David Mateásko, městský architekt města Kolín, který je zároveň předsedou Stavovského soudu České komory architektů. Cena hejtmanky Středočeského kraje za přínos Středočeskému kraji 2022 byla udělena stavbě Lávka přes Labe v Nymburce.

.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala Úprava ohlaví Plavební komora Hořín.

Hlasování veřejnosti se v letošním ročníku účastnilo celkem 11 525 hlasujících.

Cenu veřejnosti si s počtem 3 497 hlasů odnesla stavba Nová mateřská a základní škola v Letech.

 

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2022 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byl zároveň předsedou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. arch. Jan Mackovič, za Středočeský kraj, Ing. arch. Vladimíra Leníčková, Obec architektů a Mgr. Filip Žežulka, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 25 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

 

Stavba roku Středočeského kraje 2022 i v letošním roce přichází kromě tradiční mediální kampaně, také s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

 

Přehled udělených cen 9. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2022

 

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2022

získává Ing. arch. MgA. David Mateásko.

/ Cena hejtmanky osobnosti architektury za přínos Středočeskému kraji v roce 2022 získal architekt David Mateásko, za svou dlouhodobou koncepční práci na pozici městského architekta v Kolíně, kterým je od roku 2016. S jeho příchodem do Kolína začalo rovněž město soutěžit významné veřejné zakázky formou architektonických soutěží, které mají mezi veřejnými zakázkami nezastupitelné místo. Ocenění zároveň připomíná potřebu a důležitost pozice městského architekta pro kontinuální rozvoj a koncepci měst a obcí. /

 

Oceněné stavby Stavba roku Středočeského kraje 2022

Úprava ohlaví Plavební komora Hořín

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Dodavatel: Metrostav a.s.

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Další projektový partner: AQUATIS a.s.

Hodnocení:

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 byl udělen za zcela výjimečné stavebně technické řešení s maximálním respektem k celému objektu zapsané technické památky. Zároveň porota ocenila unikátnost technického řešení stavby, které bylo mimořádně odvážné a vyžádalo si velmi vysoké nároky na spolupráci zadavatele, projektanta, dodavatele a památkářů.

Uchovala se zde jednak paměť místa, doklad o technické dovednosti našich předků, a zároveň se oživuje funkčnost objektu na soudobé úrovni. Zdymadlo Hořín představuje zdařilou, přitom technicky velmi náročnou rekonstrukci historické technické památky, která zároveň umožňuje její další bezpečný provoz v současnosti s pamětí její minulosti.

 

Lávka přes Labe v Nymburce

Cena hejtmanky Středočeského kraje za největší přínos Středočeskému kraji 2022

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Investor: Město Nymburk

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Autor: Jiří Stráský / Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Spoluautor: Petr Vítek - autor návrhu technologie výstavby; Jan Masopust - návrh pilotového založení

Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Hodnocení:

Dvojice elegantních obloukových křivek ocelových nosníků kotvených nízko nad hladinou Labe spojující oba říční břehy jakoby mimochodem, velmi vtipně a s elegantní noblesou vynáší samotnou lávku smontovanou z předpjatých železobetonových dílců. Nová lávka pro pěší přes Labe v Nymburce nahrazuje původní odstraněnou lávku, doplňuje tradiční silniční nymburský most z počátku 20. století tak, aby spolu tvořili opět vyvážené, citlivě komponované dvojmostí přes řeku Labe. Porota ocenila unikátní vynalézavou práci statika a konstruktéra lávky, včetně harmonického urbanisticko-architektonického účinku technického díla, které vzešlo z architektonicko-konstrukční soutěže.

 

Parkovací dům Dolní Břežany

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Zvláštní cena za architektonické řešení

Zvláštní cena hlavního mediálního odborného partnera časopisu Stavebnictví

Investor: Obec Dolni Brřezžany

Dodavatel: PKS stavby a.s.

Autor: Fránek architects s.r.o.

Spoluautor: Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas Tarics

Projektant:: Fránek architects s.r.o.

Hodnocení:

Na velikost příměstské obce, známé především jako letní sídlo pražských arcibiskupů, prožívá díky houževnaté iniciativě vedení obce nebývale velkorysý a kvalitativně unikátní rozvoj. V letošním roce zde přibyla další potřebná veřejná obecní služba – parkovací dům v pěším dosahu centra obce.

Porota ocenila u objektu respekt tvůrce k urbanistickým souvislostem, jež vedly k formování parkovacího domu, ocenila jeho strohé, rafinované, prosté ale velmi efektní opláštění silničními profily ocelových svodidel. Dům má střešní terasu, z níž se naskýtají působivé průhledy, korunní římsa je velmi citlivě zasazená do okolí. Křivka fasády respektující tvar pozemku je pro dopravní stavbu v obci působivým a dalším charakteristickým prvkem.

 

Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Zvláštní cena za stavbu určenou k veřejnému účelu

Cena hlavních partnerů roku 2022

Investor: Městská část Praha – Kolovraty, Obec Světice, Obec Všestary, Obec Strančice, Město Mnichovice, Město Říčany

Dodavatel: OHLA ŽS

Projektant: KAP ATELIER

Hodnocení:

Ocenění získala nově zrealizovaná cyklostezka, která umožňuje nejen bezpečné a komfortní pěší a cyklospojení několika obcí na systém pražských cyklostezek. Porota ocenila schopnost dohody několika obcí se stanovením její trasy, získáním společné dotace a její kompletní povedenou realizaci. Zejména hodnotila originalitu řešení odpočinkových zařízení, plnících nejen svoji základní relaxační funkci, ale umožňujících zároveň estetický zážitek v malebném přírodním prostředí. Přístřešky, odpočivadla, pikniková místa, herní prvky, servis pointy dovybavují nápaditě, ale s krajinářským citem precedentně celou trasu cyklostezky.

 

Přístavba jídelny ke škole ve Vyžlovce

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Zvláštní cena za stavbu financovanou obcí

Investor: Obec Vyžlovka

Dodavatel: Chytrý dům s.r.o.

Autor: Nikola Tomková

Spoluautor: Thu Huong Phamová

Projektant: Chytrý dům s.r.o.

Hodnocení:

Nominaci a zvláštní cenu získala drobná, jednoduchá, elegantní dřevěná vestavba ve dvoře vesnické školy ve vísce Vyžlovka dokáže vytvořit unikátní tvůrčí prostředí komorního atria se vzrostlým stromem uprostřed!

Velmi inspirativní prostředí vytvořené ze skromných, ale uvážlivě použitých prostředků! Všudypřítomná je v místě zároveň energie starosty, ředitelky školy i dětí, kteří stavbu a přístavbu vesnické školy zrealizovali a úspěšně užívají. Porota ocenila velkorysé proporce drobné stavby, jež dokáže vytvořit prostředí které přímost a velkorysou jednoduchost pomáhá převádět na pocity edukovaných děti.

 

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a doplnění lávky k mostu na železniční trati Čelákovice

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Zvláštní cena za stavebně konstrukční řešení

Investor: Správa železnic, statní organizace

Investor lávky: Město Čelákovice

Dodavatel: Sdružení Lysá / Eurovia CS a.s., GJW Praha spol. s.r.o., Elektrizace železnic Praha a.s.

Projektant: METROPROJEKT Praha, a.s.

Hodnocení:

Porota ocenila velmi kvalitně projektovanou, technicky, ekonomicky i krajinotvorně vhodně působící stavbu dopravní infrastruktury Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a zároveň s touto stavbou ocenila lávku pro pěší, která se stala součástí železničního mostu v Čelákovicích.

Porotu zaujalo lapidárně jednoduché, účinné a bezpečné kotvení konstrukce lávky pro pěší přímo k ocelovým svařovaným vazníkům hlavního mostního tělesa přes Labe v Čelákovicích. Modře natřená klasická konstrukce mohutných příhradových vazníků mostu působí velmi vzdušně, jednoduše a elegantně, jakoby bez tíže. Tím, že lávka montovaná z pozinkovaných pororoštů, je kotvena pod úrovní kolejiště na úrovni spodní pásnice vazníků, vytváří z podhledu výtvarný dojem lehké krajkové sukýnky hlavního mostu. Nádherná stavba, vtiskující místu na dlouhou dobu zážitek z konstrukční elegance evokující v mnohých historické skotské železniční mosty ze začátků zavádění železnice v 19. století, která se stala součástí významné železniční stavby.

 

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022

Zvláštní cena za obnovu památkově chráněného areálu

Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

Dodavatel: KONSIT a.s.

Projektant:  Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Hodnocení:

Velikou úctu a obdiv k dlouholeté houževnaté práci vyjádřila porota P. proboštu Liboru Bulínovi, který se se svojí charakteristickou organizační energií věnuje péči o jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách – poutnímu areálu ve Staré Boleslavi, včetně letos přihlášené rekonstrukce kostela sv. Václava. Obnova ambitu, interiérů i exteriéru kostela, jež je zároveň fundamentálním symbolem české státnosti, byla vedena snahou o citlivé zachování všech jeho stavebních etap bez jejich jakéhokoliv hierarchického třídění v jejich aktuální dochované podobě, což porota vysoce hodnotila. Porota ocenila také čisté stavebně technické řešení a kvalitní způsob restaurátorských i dalších stavebních prací.

 

Gebruder Weiss - Logistické centrum Jeneč – III. Etapa

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Investor: Gebruder Weiss spol s.r.o.

Dodavatel: HSF system

Projektant: Publikon Bohemia s.r.o.

Hodnocení:

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu byla udělena za zdařilou realizaci rozšíření stavby logistického centra, které přispělo k dalšímu rozšíření možností online obchodů v současném digitální světě. Oceněna byla také stavebně technická realizace stavby.

 

Autobusový terminál a parkovací dům Kralupy nad Vltavou

Zvláštní cena za řešení integrované dopravní infrastruktury

Investor: Město Kralupy nad Vltavou

Dodavatel: Společnost Terminál Kralupy nad Vltavou / Správce společnosti: GEMO a.s., Společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Autor a projektant: NOZA s.r.o.; HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB spol. s r.o.

Hodnocení:

Cena byla udělena společně autobusovému terminálu a parkovacímu domu, jelikož se jedná o navzájem navazující stavby, které jsou zcela zásadní pro integrovanou dopravní infrastrukturu města. Oceněna byla i dlouhodobá snaha města o kultivaci tohoto území, dále pak také architektonická podoba a stavebně technické provedení obou staveb.

 

Nová základní škola v Jesenici

Zvláštní cena DoubleDecker za vysokou energetickou úspornost

Investor: Město Jesenice

Dodavatel: PKS stavby a.s.

Autor: Josef Pálka, Martin Pálka

Spoluautor: Karel Typlt, Martina Nesvadbová

Projektant: Hexaplan International spol. s r.o.

Hodnocení:

Cena byla udělena veřejné budově – škole, která dosahuje vysokého energetického standardu. Z hlediska celkové dodané energie je objekt klasifikován v energetické třídě A. Jedná se tak o velmi významný počin, který nastavuje standardy i pro další veřejné budovy a škola. Jedná se o moderní objekt nové budovy školy, která se stala důležitou součástí obce. 

 

Poldr Kublov

Zvláštní cena za stavbu prospěšnou pro životní prostředí

Investor: Státní pozemkový úřad

Dodavatel: PAS Natura s.r.o.

Autor a projektant: INGUTIS, spol. s.r.o.

Hodnocení:

Porota ocenila důležité vodní dílo, které je určené k protipovodňové ochraně. K akumulaci vody dochází hlavně během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí minimální či žádné škody. Poldr je důležitý i pro zadržování vody v krajině. Oceněna byla důležitá a významná stavba stavbu přímo související s ochranou životního prostředí.

 

Rodinný dům Doksy u Kladna

Zvláštní cena za architektonické řešení individuálního bydlení

Investor: Soukromý

Dodavatel: Master Design Development s.r.o

Autor: Michal Janáč, Jan Jadrníček, Lukáš Richter / Master Design s.r.o.

Projektant: Master Design s.r.o.

Hodnocení:

Ocenění získal rodinný dům, který zaujal nejen architektonickým výrazem, ale i výjimečným dispozičním řešením za použití jednoduchých principů a výrazových prostředků. Porotu zaujal také způsob provedení stavby, včetně řešení detailů interiéru i exteriéru. Dům je postaven ve velmi úsporném energetickém standardu.

Obříství - Rekonstrukce vodovodní shybky

Zvláštní cena za technickou infrastrukturu

Přihlašovatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Investor: Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Dodavatel: PRAGIS a.s.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Hodnocení:

Oceněna byla ojedinělá, technicky náročná a způsobem realizace velmi unikátní stavba, která svým významem zásadně přesahuje hranice regionu. Ražba pod Labem byla realizována speciálním razícím štítem za použití technologie mikrotuneláže, která byla zvolena s ohledem na ochranu životního prostředí a zachování splavnosti řeky.

 

Rekonstrukce sportovního areálu v obci Radim - Fotbalové hřiště a budova zázemí s tribunou

Zvláštní cena za podporu rozvoje sportu

Investor: Obec Radim

Dodavatel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.

Autor: Tomáš Adámek

Projektant: Ing.arch. Tomáš Adámek

Hodnocení:

Porota ocenila celkové koncepční řešení celého sportovního areálu s vizí do budoucnosti a zároveň i architektonické vyznění stavby včetně dispozičního řešení. Zároveň ocenila i stavebně technické provedení stavby, která významným způsobem podpořila sport v obci Radim.

 

Nová mateřská a základní škola v Letech

Zvláštní cena veřejnému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce

Investor: Obec Lety

Dodavatel: KONSIT a.s

Autor: Ondřej Tuček

Spoluautor: Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Hodnocení:

Cena byla udělena za dlouhodobou koncepci a rozvoj obce, dále pak porota ocenila architektonické řešení stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště. Zároveň je zde i přirozená hravost.

 

Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada Slaný

Zvláštní cena za revitalizaci veřejného prostoru

Investor: Město Slaný

Dodavatel: Gardenline s.r.o.

Autor: Kamila Krejčiříková, Přemysl Krejčiřík

Projektant: Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.

Další projektový partner: Ing. Jiří Dohnal, DiS., Ph.D. Ing. Aneta Dalajková Ing. Vojtěch Kobližka Ing. Martina Zimmermannová, Ing. Jeřábek, Ing. Daniela Davidová, Ing. Denisa Adonovová, Ing. Arch Jan Studený

Hodnocení:

Porota ocenila úsilí a způsob revitalizace historického parku Benar, který spočívá v adaptaci skvostu prvorepublikové architektury z díla zahradního architekta Josefa Kumpána na reprezentativní park. Podařilo se unikátním způsobem zachovat co nejvíce z dochovaných torz zahradních úprav, jakožto součásti kulturní krajiny.

 

II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Zvláštní cena místně významné stavbě dopravní infrastruktury

Investor: Krajská správa údržby silnic

Dodavatel: Sdružení "Společnost Měšice most", kde vedoucím společníkem je Společnost T.A.Q. s.r.o.

Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Hodnocení:

Ocenění získala rekonstrukce mostu a silnice 2. třídy, která se nachází v obci Měšice severně od Prahy a patří do jejího spádového území. Stavba je zdařilo ukázkou realizace stavebních úprav běžné dopravní infrastruktury, která však má velmi zásadní význam a dopad na život v obci i pro její okolí.

 

Konverze hotelu Vltavan v Sedlčanech

Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Investor: Vltava Invest a.s.

Dodavatel: Gefira stavby s.r.o.

Autor: Jan Aulík, Markéta Aulíková, David Zalabák / Aulík Fišer Architekti

Spoluautor: Ondřej Černý, Kristýna Vitnovská

Projektant: Aulík Fišer Architekti ; Ateliér Poledne

Hodnocení:

Cena je udělena velmi zdařilé konverzi a architektonickému pojetí stavby, včetně originálního a stylově čistého pojetí interiérů. Zároveň je oceněna významná soukromá investice do stavby hotelu, která významně zvýšila občanskou vybavenost města a zároveň svou architekturou obohatila a doplnila stávající prostor náměstí.

 

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2022

11 525 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby

Cena veřejnosti – 3 497 hlasů

Nová mateřská a základní škola v Letech

Investor: Obec Lety

Dodavatel: KONSIT a.s

Autor: Ondřej Tuček

Spoluautor: Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková

Projektant: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

 

Zpět