Urbanistický projekt roku 2024 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 4000
1. Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice / Návrh projektu Karlovarského ekologického centra

Po sloučení středních škol a následném přesunutí výuky z Dalovic do Chebu vyvstala Karlovarskému kraji jako vlastníkovi dotčených objektů i r...

Autor: Till Rehwaldt, Jiří Vojtěšek, Tereza Vojtěšková, ...
Projektant: Rehwaldt Landscape Architects
Spoluautor: Vojtěšek Architekti
Přihlašovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionáln...
Investor: Karlovarský kraj
Počet hlasů: 169
2. Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)

Atraktivita a oblíbenost Krušných hor v posledních několika letech významně roste, stejně tak se projevují deficity tohoto území v oblas...

Autor: Blanka Hysková, Oldřich Hysek
Projektant: Architektonické studio Hysek, spol. s .r.o.
Spoluautor: Jan Rucký
Přihlašovatel: Karlovarský kraj a Architektonické studio Hysek, ...
Investor: Karlovarský kraj
Počet hlasů: 3120
3. ŽELEZNIČNÍ MOSTY POD VYŠEHRADEM

Název projektu Železniční mosty pod Vyšehradem, nevznikl náhodou, pod tímto označením se skrývá soubor šesti mostů o celkové délce téměř 600 metrů...

Autor: Iveta Torkoniaková / 2T engineering s.r.o.; Libor...
Projektant: 2T engineering s.r.o.
Spoluautor: Petr Bouřil / ABM architekti s.r.o., Petr Musílek...
Přihlašovatel: 2T engineering s.r.o.
Investor: Správa železnic, statní organizace
Počet hlasů: 451
4. Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká, Ostrava – studie + IZ

Ostrava plánuje řadu strategických projektů s cílem koncepčně rozvíjet město a zkvalitnit veřejný prostor. Zaměřuje se mmj. na stávající či potenc...

Autor: MARTINA HOLUBOVÁ, EVA PAVLÍKOVÁ (roz. SVOBODOVÁ),...
Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Spoluautor: JOSEF KŘÍŽ, MAREK HOLÁN, JIŘÍ JIRAN, DOMINIK PLEV...
Přihlašovatel: AFRY CZ s.r.o.
Investor: Statutární město Ostrava
Počet hlasů: 5709
5. Obytný soubor Zátiší, Praha-Lysolaje

Nová zástavba na severozápadním okraji MČ Praha – Lysolaje vznikla ve vzájemné symbióze veřejného a soukromého sektoru / obce a developera. Cílem ...

Autor: Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.
Spoluautor: Ateliér Artmio /spolupracující architekt - krajin...
Přihlašovatel: knesl kynčl architekti s.r.o.
Investor: Landia - Zátiší s.r.o., MČ Prahy-Lysolaje
Počet hlasů: 1198
6. top rezidence Pomezí - II. etapa

Koncept projektu top´rezidence Pomezí by nejlépe shrnul pojem pavilony v parku. Areál je umístěn na ideálním pozemku obklopen krásnou přírodou. Vý...

Autor: Bogle Architects s.r.o.
Projektant: Bogle Architects, s.r.o.
Spoluautor: Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o. / majo...
Přihlašovatel: KKCG Real Estate Group a.s.
Investor: KKCG Real Estate Group a.s., JTU Czech, s.r.o.
Počet hlasů: 4729
7. ÚS Jihlava Buková

Řešeným územím je významná rozvojová lokalita v místní části Horní Kosov na severozápadním okraji města Jihlavy, která je určena pro bydlení v byt...

Autor: Filip Tittl, David Tichý, Michal Kohout, Jitka Mo...
Projektant: UNIT architekti s.r.o., spolupráce České vysoké u...
Přihlašovatel: Statutární město Jihlava
Investor: Statutární město Jihlava
Počet hlasů: 321
8. Drážní promenáda Praha 10

CO JE DRÁŽNÍ PROMENÁDA?

Drážní promenáda a liniový park jsou výjimečným prostorem v místě bývalé železniční trati mezi Vršovic...

Autor: Tomáš Cach; TERRA FLORIDA; Petr Tej
Projektant: sdružení PUSA Drážní promenáda
Přihlašovatel: Tomáš Cach; TERRA FLORIDA; Petr Tej
Investor: Hlavní město Praha
Počet hlasů: 75
9. Levý břeh - České Budějovice

Navrhované řešení pro území v okolí výstaviště v Českých Budějovicích je vedeno snahou o zásadní proměnu celého řešeného území, snahou o propojení...

Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák
Projektant: A8000 s.r.o.
Spoluautor: Michael Vojtěchovský, Monika Ohrazdová, Tamara Cr...
Přihlašovatel: A8000 s.r.o.
Investor: Magistrát České Budějovice
Počet hlasů: 58
10. Smíchov City Praha

Celý projekt Smíchov City ctí filozofii tradičně rostlého města, na jehož podobě se měla možnost ve veřejných debatách podílet i&nb...

Autor: Baumschlager Eberle Architekten + Pavel Hnilička ...
Projektant: Baumschlager Eberle Architekten + Pavel Hnilička ...
Spoluautor: Erik Hocke, AED Project, a.s. (HIP) Aleš Marek, J...
Přihlašovatel: Sekyra Group, a.s.
Investor: Sekyra Group, a.s.
Počet hlasů: 20
11. Rohan City Praha

Rohan City je název plánované čtvrti na bývalém Rohanském ostrově, který se nachází na rozhraní pražských čtvrtí Karlín, Invalidovna a Libeň. Půjd...

Autor: Pavel Hnilička, Marek Řehoř
Projektant: Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o., Schin...
Spoluautor: Lucie Leňo Cutáková, Karolína Dvořáková, Jana Kon...
Přihlašovatel: Sekyra Group, a.s.
Investor: Sekyra Group, a.s.
Počet hlasů: 634
12. Centrální nábřeží Mže Plzeň

Stále více měst začíná využívat opomíjený potenciál těchto míst. Vztah města a řeky prošel v poslední době dramatickou proměnou. Dlouho zanedbávan...

Autor: Ateliér k světu.
Projektant: Jsme k světu s.r.o.
Spoluautor: Jakub Mareš, Eliška Johánková, Zuzana Zwaschková,...
Přihlašovatel: Jsme k světu s.r.o.
Investor: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Počet hlasů: 15
13. Nová městská čtvrť Březnická, Zlín

V rámci kontextu českého i světového je město Zlín výjimečné. Především Baťovská éra se velkou měrou podílela na vytvoření nezaměnitelného fenomén...

Autor: Luděk Šimoník, Jan Stolek, Kryštof Foltýn
Projektant: AXXI s.r.o.
Přihlašovatel: AXXI s.r.o.
Investor: Statutární město Zlín
Počet hlasů: 39
14. Papírák 2030 Liberec

Cílem této územní studie je prozkoumat a navrhnout optimální rozvoj lokality kolem Papírového náměstí s ohledem na její cenný urbanistický charakt...

Autor: Jiří Žid, Martin Kunc, Marta Waloszková, David Pa...
Projektant: re:architekti studio s.r.o.
Spoluautor: KAM: Jiří Janďourek, Zuzana Koňasová, Havel & par...
Přihlašovatel: Statutární město Liberec
Investor: Statutární město Liberec
Počet hlasů: 16
15. VertiHUB Hlavák Praha

Jednou ze součástí projektu Vertimove bylo zpracování metodiky s názvem Požadavky na plánování, umístění a provedení vertiportů pro UAM. Ta b...

Autor: Michal Postránecký
Projektant: VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, A. S., Centrum...
Přihlašovatel: Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT Praha
Investor: CIIRC ČVUT Praha / Studie byla zpracovaná v rámci...