Stavba roku 2022 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 92
1. Poutní areál, muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu

Dostavba východního ambitu poutního areálu podle koncepce stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z počátku 18. století. Během 19. a začátku ...

Autor: Jan Soukup, Karolína Halusková
Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Dodavatel: Kypta-Stavoservis s. r. o.
Přihlašovatel: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Investor: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské T...
Počet hlasů: 58
2. Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál

Silnice z Podbozkova do Cimbálu je hlavní přístupovou komunikací ze Semil pro obce Bozkov a Jesenný. Zároveň tvoří alternativní trasu k silnici ze...

Projektant: Pontex, spol. s r.o.
Dodavatel: ALGON, a.s.
Přihlašovatel: ALGON, a.s., Pontex, spol. s r.o.
Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvk...
Počet hlasů: 52
3. Zámek Vranov nad Dyjí

Areál středověkého hradního paláce a monumentální barokní architektury zámeckých budov tvoří jedinečný celek honosného šlechtického sídla, působiv...

Projektant: HOL-AGRO spol. s r. o.
Dodavatel: H&B delta, s.r.o.
Přihlašovatel: H&B delta, s.r.o.
Investor: Národní památkový ústav, zastoupený Územní památk...
Počet hlasů: 19
4. Obnova Trafostanice Vyškov

Na kopci zvaný Kozí Horka nad Vyškovem stála po dlouhé roky nevyužívaná trafostanice. Vystavěna byla v období druhé světové války Wehrmachtem. Ozb...

Autor: LAPLAN s.r.o.
Projektant: LAPLAN s.r.o.
Dodavatel: LAPLAN s.r.o.
Investor: Bc. Ilona Dvořáčková, LAPLAN s.r.o.
Počet hlasů: 414
5. Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů

Areál státního hradu a zámku Bečov, ve správě Národního památkového ústavu, je souborem několika historických budov v nedaleké blízkosti Karl...

Autor: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník; Jiří Javůrek - ...
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Národní památkový ústav, státní příspěvková organ...
Počet hlasů: 136
6. Rekonstrukce muzea odboje a ČS. Armády, Praha 3

Komplex tří objektů je umístěn na pozemku p. č. 402, 403 v k.ú. Žižkova na východním úpatí kopce Vítkova, skryt za řadou městských domů, stojících...

Projektant: TECHNISERV, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Počet hlasů: 80
7. Úprava ohlaví PK Hořín

Zdymadlo se nachází u obce Hořín, navazuje na plavební kanál Vraňany – Mělník a sestává ze dvou plavebních komor umístěných vedle sebe. Úprava zas...

Projektant: Valbek, spol. s r.o.; AQUATIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Počet hlasů: 154
8. Rekonstrukce TÚ Praha Hostivař - Hlavní nádraží Praha

Stavba nově tvoří a kultivuje stávající veřejný prostor stanic a okolí. Propojuje městské části tam, kde železnice tvořila bariéru, přeložení trat...

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organiza...
Počet hlasů: 971
9. Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice

Stěžejním posláním pietního místa, respektive organizace Památník Zámeček Pardubice p.o., je uchovávat památku obětí rasové perzekuce v letech nac...

Autor: Jan Žalský, Vít Podráský
Projektant: Jan Žalský, Vít Podráský
Dodavatel: SKOS s.r.o.
Spoluautor: Vojtěch Tecl, Maximilian Lipovský, Tereza Novákov...
Přihlašovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
Počet hlasů: 26
10. I/37 Chrudim obchvat, úsek I/17 - Slatiňany

Chrudim patří v rámci Pardubického kraje, co se týče intenzity dopravy uvnitř města, k jedněm z nejvytíženějších. Obchvat má tuto situaci změnit, ...

Projektant: M - PROJEKCE s.r.o.; V-CON spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost M - SILNICE, EUROVIA / M - SILNICE a.s...
Přihlašovatel: Společnost M - SILNICE, EUROVIA / M - SILNICE a.s...
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Počet hlasů: 12
11. I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Jedná se o trvalou stavbu v intravilánu kombinující novostavbu přeložky silnice I/55 navazující přímo na plánovanou stavbu dálnice D1 Říkovice - P...

Projektant: M - PROJEKCE s.r.o.; HBH Projekt spol. s.r.o.
Dodavatel: SPOLEČNOST M – SILNICE, IDS I/55 MÚK s ČD Přerov ...
Přihlašovatel: SPOLEČNOST M – SILNICE, IDS I/55 MÚK s ČD Přerov ...
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Počet hlasů: 14
12. II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

Hlavní trasa silnice II/286 je postavena v kategorii S9,5/70. Šířkové uspořádání silnice je tedy následující: 2 x jízdní pruh šířky 3,5 m, 2 x vod...

Autor: Projektservis Jičín s r.o
Projektant: Valbek, spol. s.r.o; M - PROJEKCE s.r.o.
Dodavatel: M - SILNICE a.s.
Přihlašovatel: M - SILNICE a.s.
Investor: Královéhradecký kraj
Počet hlasů: 37
13. SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea Východních Čech v Hradci Králové

Řešená Gayerova kasárna s přístavbou, je umístěna ve východní části uceleného areálu bývalých kasáren, které je charakteristické symetrickým umíst...

Počet hlasů: 26
14. Mateřská škola K Hradišťátku, Dolní Břežany

Nová budova mateřské školy se třemi třídami se skládá ze základního obdélníku, jehož náplní jsou provozní místnosti zázemí a třech prstů – tubusů,...

Počet hlasů: 125
15. Nová mateřská a základní škola v Letech

Školní areál obce Lety je umístěn v samém centru zastavitelného území rychle rostoucí obce a brzy se tak stane její integrální součástí. Jednotliv...

Počet hlasů: 1740
16. Mateřská škola SUOMI Hloubětín Praha

Objekt mateřské školy se nachází v samém středu projektu Suomi Hloubětín. Školka navazuje na náměstí a vzhledem ke své povaze provozu by se měla s...

Počet hlasů: 299
17. Nový areál Nevoga Znojmo

Předmětem projektu bylo vybudování nového areálu společnosti Nevoga Immo s.r.o., která se od roku 1958 zabývá vývojem a výrobou stavebních profilů...

Počet hlasů: 54
18. Úprava interiérů Balance Club Brumlovka Praha

2NP kompletní rekonstrukce zázemí stávajícího fitcentra

  • Demolice stávajících sprch včetně likvidace materiálu přes stavební shoz...

Počet hlasů: 50
19. Výstavba areálu DMHERMES TRADE s.r.o.

Novostavba areálu zahrnuje administrativní část, výrobně skladovací objekt, zpevněné plochy, parkoviště, přípojky vody, kanalizace, plynu, vsaková...

Počet hlasů: 294
20. Dostavba školní tělocvičny města Hrob

Zázemí je řešeno jako monolitický stěnový systém s cihelnými vyzdívkami a monolitickou stropní deskou. Podlahy v zázemí jsou jednotně anhydritové ...

Počet hlasů: 86
21. Cihlovka 1, Hradec Králové

Při návrhu bylo dbáno na zachování maxima z původní budovy koželužny. Zachovány stávající dvě nadzemní podlaží a na ně nastavena dvě nová. Zděná s...

Počet hlasů: 15
22. IGI VRATISLAVICE

Spolkové centrum pro volný čas s knihovnou v korunách stromů. Samotný název IGI VRATISLAVICE odkazuje na významného vratislavického rodáka Ignaze ...

Počet hlasů: 337
23. MOLO Lipno Residence

Projekt se nachází na urbanisticky nejdůležitějším místě v obci Lipno nad Vltavou, které přiléhá k hlavní nově vzniklé urbanistické ose, která je ...

Počet hlasů: 331
24. Odlehčovací služba Honkova, Hradec Králové

V jihozápadní části zastavěného území Hradce Králové na Pražském předměstí v ulici Honkova vyrostla nová budova odlehčovací služby. Obje...

Počet hlasů: 58
25. Sky Bridge 721 Dolní Morava

  • 721 metrů | délka visutého mostu
  • 95 metrů | výška nad zemí v nejvyšším bodě

Počet hlasů: 260
26. Cukrovarnický palác - Sugar Palace

Rekonstrukce památkově chráněné budovy dlouhodobě chátrající navrátila život Senovážnému náměstí, jednomu z historicky nejvýznamnějších náměstí Pr...

Počet hlasů: 18
27. Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava

Hlavním cílem byla obnova a oživení kostela svatého Václava, včetně jeho mobiliáře a zdůraznění Staré Boleslavi jako místa, kde se rodila česká st...

Počet hlasů: 10
28. D1 SSÚD Přerov

Jedná se o první realizovanou podobu nové, efektivní řady Střediska správy a údržby dálnice (dosud byl užíván původní model navržený spolu s ...

Počet hlasů: 23
29. Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic

Nová kanalizace je pro Ostravu klíčová z důvodu dalšího rozšiřování kanalizační sítě v rámci svých částí. Splaškové vody jsou nyní odvád...

Počet hlasů: 35
30. Lávka přes Labe v Nymburce

Lávka pro pěší a cyklisty spojuje střed města Nymburk s městkou částí Zálabí. Navazuje na cyklistické a pěší komunikace situované podél řeky Labe....

Počet hlasů: 37
31. Muzeum automobilů TATRA Kopřivnice

Komplex budov vcetně objektu c. 290 se nachází v okrajové jihozápadní cásti areálu TATRA TRUCKS a. s. Budova c. 290 byla vybudována v r. 1913....

Počet hlasů: 83
32. Parkovací dům Dolní Břežany

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut ve třech úrovních. Půdorysně tvoří trojúhelník s jedn...

Počet hlasů: 1274
33. STAGES HOTEL Prague

STAGES HOTEL Prague se nachází v Praze 9, v těsném sousedství O2 areny, kongresového centra O2 Universum a stanice metra Českomoravská. Byl d...

Počet hlasů: 6125
34. Zoo Praha - Nový pavilon goril

Konstrukční systém stavby je navržen převážně stěnový. Nosné vodorovné i svislé konstrukce jsou železobetonové monolitické. Založení je navrženo j...

Počet hlasů: 23
35. Přestavba domu nábytku na budovu Českého rozhlasu

Na původní úzkéa hluboké gotické parcele byl v roce 1911 po demolici obytného domu s obchodním parterem postaven obchodní dům pro obchod...

Počet hlasů: 135
36. Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř.km. 14,231-16,840

Zrealizovaný projekt je v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření v České republice jedním z největších svého druhu a zaměřil se p...

Počet hlasů: 27
37. Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice

Stavba leží v severovýchodní části Středočeského kraje, kde je řešený úsek veden katastry obcí Lysá n. Labem, Káraný a Čelákovice. Vlastní stavba ...

Počet hlasů: 91
38. Vývojové inovační centrum modularity Vizovice

Stavba byla vybudována za účelem nové reprezentativní budovy pro soustředění týmu pracovníků na vývoji a inovacích výrobkových řad modulů společno...

Počet hlasů: 11
39. Rekonstrukce historické budovy U Brabců Praha 9

Základní prostorová koncepce domu je založena na zachování původní historické budovy restaurace U Brabců. Dle původního plánu měla zůstat nosná ko...

Počet hlasů: 15
40. Nová základní škola v Jesenici

Stavbu tvoří dilatační celky A1, A2, B,a C. Celek A1 jenavržen jako stěnový systém. Celek A2 je navržen jako železobetonový monolitický skelet, sl...

Počet hlasů: 230
41. Novostavba rodinného domu v Omicích

Novostavba rodinného domu v Omicích u Brna, která si klade za cíl zajistit prostor pro moderní bydlení s velkým důrazem na komfort uživa...

Počet hlasů: 483
42. Novostavba rodinného domu - Ostravice

Půdorysně obdelníková stavba v polovině lomená, tvarem moderní zalomené stodoly se sedlovou střechou.

Počet hlasů: 24352
43. Clam-Gallasův palác Praha - Staré Město

Palác je vrcholně barokní architektura evropské úrovně. Byl postaven Tomášem Haffeneckerem v letech 1714–1718 podle návrhu vídeňského dvorníh...

Počet hlasů: 2480
44. Muzeum umění – stavební úpravy a změna využití objektu č.p. 132, Praha, Malá Strana č.p. 132, Pod Bruskou 2

Původně byla Zengerova budova plná technologického zařízení transformující elektrickou energii pro napájení pražských tramvají. Díky modernizaci m...

Počet hlasů: 12
45. Bořislavka Centrum Praha

Komplikovanost pozemku spočívala ve velmi nepravidelném tvaru s velkým výškovým převýšením a v naprosto různorodém kontextu okolní zásta...

Počet hlasů: 80
46. Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka Praha

Objekt Vikářské ulice je národní kulturní památkou a je součástí areálu Pražského hradu jako nedělitelný unikátní celek celosvětového kulturně-his...

Počet hlasů: 5
47. Výst. parkhouse P+R Chlumecká Černý Most

Konstrukce pod úrovní terénu je navržena jako bílá vana. V nadzemní části přechází do železobetonového skeletu se ztužujícími stěnami. Vodorovné k...

Počet hlasů: 15
48. Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Celé území je důležitou částí města Nová Paka, je intenzivně využívána jeho obyvateli. Navržené urbanistické řešení vychází z kontextu místa, tj. ...

Počet hlasů: 111
49. Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí

Objekt založen na pilotách, svislé nosné konstrukce tvoří ŽB sloupy, fasáda z hliníkových provětrávaných lamel, plochá střecha z ocelových příhrad...

Počet hlasů: 9
51. Rekonstrukce a nástavba vily Wellnerova Olomouc

Tématem projektu byla rekonstrukce a nástavba vily z 30ých let 20. století. Původním stavitelem i stavebníkem současně byl Ing. Jan Hublík. D...

Počet hlasů: 77
52. Rodinný dům Jaroměř

 

Stavba je založená pomocí základových pásů z prostého betonu. Vnější nosná konstrukce je tvořena zděným systémem z vápenopískovýc...

Počet hlasů: 243
53. Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří postavené v pasivním standardu vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou energeticky náro...

Počet hlasů: 7
54. ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

Jedná se o celkovou vnitřní rekonstrukci objektu se stavebními úpravami odpovídajícími potřebám

Českého rozhlasu spočívající zejména v r...

Počet hlasů: 16
55. Obříství - Rekonstrukce vodovodní shybky

Rekonstrukce vodovodní shybky, tedy vodovodního přivaděče podcházejícího svými dvěma rameny řeku Labe, je ojedinělá, technicky náročná a způsobem ...

Počet hlasů: 350
56. Multifunkční Pavilon Z České Budějovice

Architektura Pavilonu je založena na třech zvětšujících se kvádrech, kde nejmenší je u země a směrem k vzhůru se objem zvětšuje a těžkne. Z p...

Počet hlasů: 93
57. Administrativní objekt DOCK IN FIVE Praha

ŽB monolitická konstrukce s extenzivní střechou, lehkým AL obvodovým pláštěm doplněným keramickým obkladem a pilovým plechem. Objekt má

...

Počet hlasů: 121
58. Náplavka Radbuza Plzeň

Dotčené území se nachází v aktivní zóně záplavového území. Dále se nachází v Městské památkové rezervaci Historické jádro města Plzně. Vztah města...

Počet hlasů: 6
59. U Mincovny Jihlava

Jedná se zdařilou rekonstrukci historických domů v centru Jihlavy.

Počet hlasů: 282
60. MODERNIZACE BUDOVY PRO ÚSTŘEDNÍ HUDBU ARMÁDY ČR

Jednalo se o rekonstrukci (modernizaci) stávajícího objektu.

Zděná budova s podélným stěnovým systémem a novými ocelovými stropy.

...

Počet hlasů: 5257
61. Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov

Objekt fotbalového zázemí je dvoupodlažní zastřešený pultovou střechou. Díky možnosti jednostranného osvětlení vnitřních prostor vzniklo zajímavé&...

Počet hlasů: 192
62. Rekonstrukce domu č.p. 1561 na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Realizace projektu rekonstrukce domu č.p. 1561 je příkladem veřejného projektu, který prošel postupným vývojem, kdy se na základě kritické analýzy...

Počet hlasů: 149
63. REKONSTRUKCE COPTH ČESKOBRODSKÁ V PRAZE

Přeměna stavby ze 70. let na inteligentní, energeticky soběstačnou budovu byla pilotním projektem pro soudobá školní zařízení. Z původního objektu...

Počet hlasů: 32
64. Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Projekt je zaměřen na revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který je součástí komplexu národní kulturní památky kláštera Plasy. ...

Počet hlasů: 154
65. Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky byly stavební práce spočívající v přístavbě budovy Jihočeské vědecké knihovny a stavebních úpravách stávající bud...

Počet hlasů: 162
66. Mlýnská kolonáda Karlovy Vary

Mlýnská kolonáda v Karlových Varech je novorenesanční kamenná promenáda od architekta Josefa Zítka, nacházející se v hlavní lázeňské části města. ...

Počet hlasů: 120
67. Loket - Městská dvorana

Budova byla postavena v roce 1895 za účelem kulturně-sportovně-pedagogickým. Součástí objektu je vstupní hala a technické provozy. V nižší části j...

Počet hlasů: 43
68. Parkovací dům Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou se dlouhodobě potýkalo s nevzhlednou částí nedaleko centra, přímo před vlakovým nádražím. Jedná se o lokalitu, kter...

Počet hlasů: 46
69. Moderní autobusový terminál Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou se dlouhodobě potýkalo s nevzhlednou částí nedaleko centra, přímo před vlakovým nádražím. Jedná se o lokalitu, kter...

Počet hlasů: 5
70. Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín

Hala je umístěna mezi plochou se stávajícími sportovními objekty a nedalekou městskou zástavbou na ploše bez jednoznačného urbánního charakteru.&n...

Počet hlasů: 18
71. Most přes řeku Jizeru v Loukově

Předmětem projektu je přestavba stávajícího nevyhovujícího mostu z r. 1985, jehož funkci plnilo upravené železniční mostní provizorium ŽM16. ...

Počet hlasů: 55
72. 3 posedy

Posedy jsou malými dominantami českých polí. Mají svoje čísla, jména po významných lovcích a někdy bizarní podobu odhalující fantazii svých stavit...

Počet hlasů: 19
73. Obnova panského pivovaru Holešov

Zrekonstruovaný a účelově upravený areál bývalého panského pivovaru na okraji historického centra města Holešova, nedaleko zámku a náměs...

Počet hlasů: 19
74. Pasivní rodinný dům Vědomice

Rodinný dům se nachází nedaleko města Roudnice nad Labem, v obci Vědomice. Objekt pro bydlení má řadu dostupných úsporných technologií v ...

Počet hlasů: 15
75. Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.

Fantova budova na pražském hlavním nádražíspolu s halou nad nástupišti tvoří největší secesní památku v Česku, proto musely být veškeré stavební a...

Počet hlasů: 859
76. Rekonstrukce železniční stanice Pačejov na Klatovsku

Během uplynulých více než dvou let se v Pačejově nahradila nevyhovující úrovňová nástupiště novými s normovou výškou 550 mm nad kolejí. Stanice má...

Počet hlasů: 24134
77. KVIFF.TV PARK

Stavba byla po dobu Karlovarského filmového festivalu umístěna vedle hotelu Thermal, po ukončení festivalu byla modulová stavba demontována a bude...

Počet hlasů: 15
78. Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada Slaný

Revitalizace parku Benar započala na podzim 2019, kdy došlo ze zdravotních a kompozničních důvodů k odstranění
dřevin. Od července 2020 v p...

Počet hlasů: 211
79. Radnice Prahy 12

Radnice má být symbolem města a místa, tak snad naše tři bílé kostky, ze kterých se radnice skládá, připomínají co bylo pro Modřany dříve sym...