Stavba roku Středočeského kraje 2023 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 449
1. Nové centrum obce Jarpice

VÝCHOZÍ STAV: Předmětným objektem o vnějších rozměrech 20,5 m x 38,7 m je administrativní budova z roku 1900-44 sestávající i z bytové části. Je n...

Autor: Architektura, s.r.o., ing. arch. David Kraus, ing...
Projektant: YDS architekti s.r.o.
Dodavatel: KONSIT a.s.
Přihlašovatel: KONSIT a.s.
Investor: obec Jarpice
Ocenění: Zvláštní cena veřejnému investorovi za rozvoj obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 37
2. Depozitární hala CD04, Čelákovice

Depozitární hala CD04 v areálu Národního technického muzea v Čelákovicích

 

Hala CD04 je novým objektem ...

Autor: Jiří Krejčík
Projektant: ARN studio spol.s r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: Národní technické muzeum
Investor: Národní technické muzeum
Ocenění: Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 149
3. Gymnázium Kolín - revitalizace areálu / obnova parteru

Gymnázium Kolín – revitalizace areálu / obnova parteru

 

Budova gymnázia v Kolíně byla postavena v ...

Autor: Jakub Masák; Masák & Partner, s.r.o.
Projektant: Masák & Partner, s.r.o.
Dodavatel: SATES ČECHY s.r.o.
Spoluautor: Karolína Zedníčková, Jaroslav Svěrek
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Počet hlasů: 3671
4. Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně

Předmětem díla je výstavba objektu občanské vybavenosti. Novostavba jídelny a kuchyně je ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. navržena jako bezbarié...

Projektant: Ing. Tomáš Řičař
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Město Mnichovice
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 2666
5. Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře

PRINCIP ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Bývalá základní škola v ulici Na Nám ěti v Kutné Hoře je klasickým příkladem školy, která se v ětšin ě ...

Autor: Jiří Krejčík
Projektant: REINVEST spol. s r.o.
Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Spoluautor: Ondřej Kubík
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 25
6. Rezidence u Kazínské skály, Černošice

Rezidenční projekt „U Kazínské Skály“ vznikl přestavbou starého skladového areálu v centru města Černošice na jihozápadním předměstí Prahy. C...

Autor: Oldřich Hájek, Olga Kostřížová, Pavel Lesenský, J...
Projektant: CEDE Studio, s.r.o.
Dodavatel: IBS-Rokal,s.r.o.
Přihlašovatel: IBS-Rokal,s.r.o.
Investor: IBS-Rokal,s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
TITUL v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 224
7. Kompetemční centrum společnosti BAUMIT

ADMINISTRATIVNÍ A SKLADOVÝ OBJEKT V AREÁLU SÍDLA SPOLEČNOSTI BAUMIT V BRANDÝSE NAD LABEM

Nový administrativní a skladov...

Autor: Sebastian Nagy
Projektant: Z-projekt s. r. o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: BAUMIT, spol. s r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 70
8. Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav

 

Bioplynová stanice je technologickým...

Projektant: INTECON spol. s r. o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Ocenění: Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 183
9. Mateřská škola Větrník, Říčany

Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením a objekt tělocvičny. Školka je plánována v rámci nového rozvoje území ...

Autor: David Kraus
Projektant: Projecticon s.r.o.
Dodavatel: Zlínstav, a.s.
Přihlašovatel: Projecticon s.r.o.
Investor: Město Říčany
Ocenění: Zvláštní cena za stavbu financovanou obcí v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 10740
10. Bytové domy Mýtka Stará Boleslav

1.etapa bytových domů (SO1, SO2 a SO3) byla zasazena mezi již dokončené ul. Generála Sedláčka a ul. Hlavenecká a připravované ul. Táhlá a ul. Všet...

Autor: Aleš Mňuk
Projektant: PROUNI CZ s.r.o.
Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Přihlašovatel: UNISTAV Invest, s.r.o.
Investor: UNISTAV Invest, s.r.o.
Ocenění: Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 492
11. Rekonstrukce chaty ve svahu

V krásném prostředí nedaleko Prahy vlastní klienti prostornou chatu ve svahu na úžasně rozlehlém pozemku obklopeném vzrostlou zelení. Chata o...

Autor: Roman Kučírek, Jan Komárek
Projektant: 3K Architects s.r.o., 3K Architects s.r.o.
Dodavatel: soukromý dodavatel
Investor: soukromý investor
Počet hlasů: 11006
Projektant: IO STUDIO
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: Obec Zaječov
Investor: Obec Zaječov
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 329
13. Malá vodní nádrž VN1,VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Hlavním ú...

Autor: Vítězslav Hráček, Jiří Malý
Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o.,
Dodavatel: Stavby rybníků s.r.o.
Přihlašovatel: Státní pozemkový úřad
Investor: Státní pozemkový úřad
Ocenění: Zvláštní cena za krajinotvornou stavbu přínosnou pro obec v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 14
14. Nábřezní cyklostezka A. - Severní část Mladá Boleslav

Výstavba tohoto úseku cyklostezky na levém břehu Jizery paralelně s ulicí Ptácká včetně výstavby nové lávky zajišťující bezpečný přejezd Jizery po...

Autor: Josef Pleskot / AP atelier
Projektant: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.; Nadační fond Ško...
Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Spoluautor: Vladimír Janata / EXCON, a.s
Přihlašovatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Ocenění: Zvláštní cena za komplexní přístup k tvorbě krajiny v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 9
15. Training Academy Zlatníky

Objekt je navržena jako kompaktní hmota tvořená nižší jednopodlažní částí traktu se školícími učebnami praktické výuky s výškou atik 7,5 m a vyšší...

Autor: Tomáš Kaňka, Jiří Hejl
Projektant: Kaňka + Partners s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: Porsche Immobilien CZ spol. s.r.o.
Počet hlasů: 23
16. Výstavba okružních křižovatek v Kladně

Ve městě Kladno byla realizována výstavba tří okružních křižovatek. Dvě průsečné křižovatky ulic J. Kociána - M. Horákové - Vodárenská - Americká ...

Autor: DOSA PLUS
Projektant: Pontex s.r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.
Přihlašovatel: Subterra a.s.
Investor: Statutární město Kladno
Počet hlasů: 55
17. Piazzetta Na Dolíkách, Slaný

Cílem projektu Piazzetta Na Dolíkách, Slaný je sociální, urbanistické, ekonomické, architektonické a technické zhodnocení veřejného prostoru sláns...

Autor: Jan Červený
Projektant: Ing. arch. Jan Červený
Dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.
Přihlašovatel: Město Slaný
Investor: Město Slaný
Počet hlasů: 50
18. VD Orlík – modernizace lodního výtahu

Vodní dílo Orlík dostalo ke svým 60. narozeninám nový lodní výtah pro sportovní a rekreační plavbu. Modernizace umožňuje proplavení širšího spektr...

Projektant: AQUATIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zvláštní cena za technickou infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 76
Autor: Martin Pekár, Jiří Jachan, Ondřej Šabata, Martin ...
Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ocenění: Zvláštní cena za stavebně-konstrukční řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 16
20. Dostavba radnice Brandýs nad Labem

Realizace:

06/2020–10/2021

Novostavba archivu radnice opakuje měřítko původní zástavby. Je uzavřená do plných...

Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková
Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI; DELTAPLAN; NĚMEC POLÁK
Dodavatel: Subterra a.s. - Divize 2
Spoluautor: Anna Koukolová, Jana Vichorcová
Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Investor: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Počet hlasů: 47
21. Rekonstrukce vily v Dobřichovicích

Nacházíme se v Dobřichovicích v nádherné čtvrti plné prvorepublikových vil. Kdysi sem unikali bohatí Pražané na víkendy a za trávením volného...

Autor: Jakub Mareš, Matěj Smola
Projektant: Ateliér k světu., Jan Strecker
Přihlašovatel: Ateliér k světu.
Investor: David Frank
Počet hlasů: 142
22. Villa Resort Beroun

Villa Resort Beroun leží v krásné lokalitě kopcovité krajiny Berounska, na návrší v přímém sousedství golfového klubu. Majitelé tak ocení klid a i...

Autor: Ing. Petr Vacek
Projektant: Expert Architects
Dodavatel: EBM Construct
Přihlašovatel: EBM Partner a.s.
Investor: EBM Partner a.s.
Počet hlasů: 256
25. Víceúčelové studijní a společenské centrum v Rakovníku

Kompletní rekonstrukce a přístavba tří spojitých objektů, které původně sloužily jako školní jídelna, družina, školka a byty. Díky složitým staveb...

Autor: Karel Zuska
Projektant: BICERA s.r.o.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Přihlašovatel: POHL cz, a.s.
Investor: Město Rakovník
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Autor: Projektová kancelář Versatile
Projektant: Projektová kancelář Versatile s.r.o.
Dodavatel: KASTEN spol. s r.o.
Spoluautor: Daniel Pružina, Markéta Churanová, Filip Cichý
Přihlašovatel: KASTEN spol. s r.o.
Investor: AktivHolding-Developer s.r.o.
Autor: Josef Panna
Projektant: Projektová kancelář PXP ARCHITEKTI s.r.o.
Dodavatel: KASTEN spol. s r.o.
Přihlašovatel: KASTEN spol. s r.o.
Investor: MV land s.r.o.
Počet hlasů: 25
28. Biotop Kosmonosy

Koupací biotop je uměle založené jezírko bez přítoku, ve kterém dochází k čištění vody pomocí vodních rostlin a přírodních ekosystémů.

...

Autor: Jana Stejskalová, Karel Kraml, Jakub Doucha, Břet...
Projektant: Stream s.r.o.
Dodavatel: Stream s.r.o.
Přihlašovatel: Stream s.r.o.
Investor: Město Kosmonosy
Ocenění: Zvláštní cena za realizaci volnočasového areálu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 30
29. ZŠ Benátky

Historická budova základní školy Pražská existuje již od konce 19. století. Během své existence prošla poměrně dramatickým stavením vývojem, který...

Autor: Ondřej HAVLIS, Marie ŘÍMALOVÁ, Přemysl PECHANEC
Projektant: HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.
Dodavatel: SARK engineering, s.r.o.
Přihlašovatel: HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.
Investor: Město Benátky nad Jizerou
Počet hlasů: 416
30. Novostavba svazkové základní školy v Přezleticích

Koncept přezletické školy rozvíjí základní společenský princip architektury, kterým je vytváření prostoru pro lidské spojování. Vytváření pocitu s...

Autor: Petr Starčevič, Petr Macek
Projektant: Petr Starčevič, Petr Macek, Architektonická kance...
Dodavatel: SPOLEČNOST S-A-P: NOVOSTAVBA SVAZKOVÉ ŠKOLY PŘEZ...
Přihlašovatel: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - ...
Investor: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - ...
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 83
31. Obchvat Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na obchvat čekalo řadu let. Nyní se tedy městu citelně ulevilo od velké dopravní zatíženosti, proto...

Projektant: PONTEX spol. s r.o.
Dodavatel: Strabag Česko
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj
Dodavatel: STRABAG a.s., Porr a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj
Počet hlasů: 8
33. Farma Vraňany

Farma Vraňany je rodinná farma, realizovaná jak dřevostavby.

Jedná se o jednu z největších podobných staveb u nás realizovaných jako dře...

Autor: Jan Lapčík / FUSIONarchitects
Projektant: FUSIONarchitects s.r.o
Spoluautor: Pavlína Procházková, ENGINEERS CZ
Investor: Farma Vraňany
Ocenění: Cena hejtmanky Středočeského kraje za mimořádný přínos v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Autor: David Wittassek, Jiří Řezák / Qarta architektura
Projektant: Qarta architektura, 4StatiX
Dodavatel: Revital stavební servis
Spoluautor: Jarin Krouz / / Qarta architektura
Přihlašovatel: Sbor Církve bratrské v Kladně
Investor: Sbor Církve bratrské v Kladně
Ocenění: Zvláštní cena za architektonické řešení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 4
35. Administrativní budova Geoindustrie

Administrativní budova Geoindustrie s.r.o. vznikla jako moderní sídlo společnosti na středu starého průmyslového areálu. Z hlediska urbanisti...

Autor: Radovan Vacík
Projektant: Radovan Vacík ARCHITECTS
Dodavatel: Geoindustrie s.r.o.
Přihlašovatel: Radovan Vacík ARCHITECTS
Investor: Geoindustrie s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Přihlašovatel: Město Veltrusy
Investor: Město Veltrusy
Počet hlasů: 71
37. II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část obchvat Zápy

Začíná připojením okružní křižovatkou na silnici III/0103 Radonice – Zápy a jeho délka je cca 2,5 km. Přeložka prochází přibližně jihovýchodním sm...

Projektant: PONTEX spol. s r.o., SGS Czech Republic, s. r. o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: Zvláštní cena za přínos životnímu prostředí obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 289
38. Kulturní dům Milovice

Objekt kulturního domu byl postaven v 70. letech minulého století sovětskou okupační armádou. Původně objekt sloužil jako centrum kultury pro...

Autor: Josef Pálka, Martin Pálka
Projektant: Hexaplan International spol. s r.o.
Dodavatel: BFK service a.s.
Spoluautor: Karel Typlt
Přihlašovatel: BKF service a.s.
Investor: Město Milovice
Počet hlasů: 15
39. Památník tří odbojů

V roce 2017 získala paní Zdeňka Mašínová po téměř třiceti letech od pádu komunistického režimu rodný statek svého otce Josefa Mašína v Lošanech. V...

Autor: Tomáš Hradečný
Projektant: IXA, v.o.s.
Dodavatel: Prostav, s.r.o.
Spoluautor: Klára Hradečná, Julie Kopecká, Benedikt Markel, V...
Přihlašovatel: Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
Investor: Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
Ocenění: Zvláštní cena za stavbu podporující infrastrukturu cestovního ruchu na území Středočeského kraje v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Počet hlasů: 24
40. Karlštejn - stavební úpravy suterénu a návštěvnické centrum

Národní kulturní památka státní hrad Karlštejn 21. dubna 2023 slavnostně ukončila projekt obnovy vybraných částí.

Ve východní části ...

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní sta...
Dodavatel: AVERS spol. s r.o.
Přihlašovatel: Státní hrad Karlštejn
Investor: Národní památkový ústav
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023