Revitalizace městského jádra ve Mšeně

Ceny:
Titul Stavba roku v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2013
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2013
Zkráceně: Revitalizace městského jádra ve Mšeně
Ulice: Nám. Míru a Masarykova ulice
Město: Mšeno
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Nové architektonické řešení nám. Míru a Masarykovy ulice účelněji zorganizovalo plochy stávajících komunikací, čímž došlo k upřednostnění chodců před automobilovou dopravou. V rámci revitalizace došlo k jednoznačnému vymezení průjezdných profilů komunikací a minimalizaci pojížděných ploch v centru, umožnění bezbariérového pohybu po celé lokalitě, obnovení kompozičních vazeb a důležitých pohledů na významné domin. prvky, zorganizování parkovacích ploch a založení nového uceleného systému veřejné zeleně.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Marek Prchal
Ing. Markéta Pešičková
Ing Jitka Trevisan
Projektant: CR Project s.r.o.
Dodavatel: H-INTES s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: H-INTES s.r.o.
Vedoucí projektant, aut. os.: Jan Horák
Investor: Město Mšeno, zastoupené starostou Ing. Martinem Machem
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Plány:
Další soubory:
Články: